Vergunningen

 • Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

  Voor het exploiteren van een kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig.

 • Alcoholvergunning aanvragen

  Als u een horeca-onderneming wilt starten of overnemen, heeft u een Alcoholvergunning en Exploitatievergunning nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de Alcoholvergunning.

 • Bibob-toets bij aanvraag omgevingsvergunning

  Wie een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of activiteit Milieu (activiteiten inrichtingen Wet Milieubeheer of beperkte milieutoets) aanvraagt kan te maken krijgen met de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).

 • Bingo organiseren

  Wilt u als vereniging een klein kansspel (zoals bingo) organiseren? Dan doet u hiervan melding bij de gemeente. Verenigingen en dergelijke mogen alleen af en toe bingo's organiseren. Zij mogen bingo's niet als doel hebben. U mag geen commerciële (winstgevende) bingoactiviteiten organiseren.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding).

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig.

 • Evenement organiseren

  Iedereen, inwoner of organisatie, kan een evenement organiseren. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dient u, afhankelijk van de aard van het evenement, een melding te doen of een vergunning aan te vragen.

 • Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning

  Voor het starten van een inrichting zoals een café, restaurant, snackbar, buurthuis of terras heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand. Ook wanneer er geen alcoholhoudende dranken worden geschonken, kunt u een exploitatievergunning nodig hebben.

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Voor het leggen van kabels en leidingen, inclusief de bijbehorende apparatuur, in openbare grond, heeft u toestemming nodig van Team Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Papendrecht. Wanneer de openbare grond in eigendom is van bijvoorbeeld de NS, RWS of Waterschap heeft u ook toestemming van deze instanties nodig.

 • Kamerverhuur (onzelfstandige huisvesting)

  Verhuur aan een gezin met inschrijving BRP
  Het is toegestaan om een woning zonder vergunning aan een gezin te verhuren. • Loterijvergunning

  U heeft een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel waarbij deelnemende personen prijzen of geld kunnen winnen.

 • Marktstandplaats op de weekmarkt

  De weekmarkt vindt iedere dinsdag plaats tussen 09.00 uur en 16.00 uur in het centrumgebied van Papendrecht. Voor de weekmarkt heeft u een marktstandplaatsvergunning nodig om er te mogen staan.

 • Reclamemateriaal plaatsen, uitdelen of ophangen

  U mag als bedrijf of instelling binnen de gemeente Papendrecht reclame plaatsen. Belangrijk hierbij is dat de reclame een inhoud heeft en de reclame mag niet racistisch zijn. De gemeente heeft de meeste vormen van reclameplaatsing in de openbare ruimte uitbesteed aan externe bedrijven. Reclameboodschappen op of aan onroerend goed moet een functionele relatie hebben met dat onroerend goed.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Venten

  Voor het huis-aan-huis of in de openbare ruimte (lopend) verkopen of aanbieden van producten of diensten in de gemeente Papendrecht heeft u geen ventvergunning nodig.

 • Visvergunning aanvragen

  Voor het vissen in de gemeentelijke wateren van Papendrecht heeft u een visvergunning nodig van de gemeente. Wilt u vissen aan 'Rivier de Noord', dan vraagt u een VISpas of Kleine Vispas aan bij het Postkantoor. Via de onderstaande website kunt u zien welk postkantoor bij u in de buurt zit.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, terwijl u nog niet zeker weet of uw plan(nen) haalbaar zijn, dan is het mogelijk om op basis van eenvoudige tekeningen en gegevens een principe-uitspraak te vragen.