Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Voor het leggen van kabels en leidingen, inclusief de bijbehorende apparatuur, in openbare grond, heeft u toestemming nodig van Team Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Papendrecht. Wanneer de openbare grond in eigendom is van bijvoorbeeld de NS, RWS of Waterschap heeft u ook toestemming van deze instanties nodig.

U heeft altijd toestemming nodig als u in de openbare grond een kabel of leiding wilt leggen.

Kosten

De kosten voor toestemming voor het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van een kabel of leiding in openbare grond zijn voor de netbeheerders afhankelijk van de geldende legesverordening. Na uitvoering van de werkzaamheden worden bij de netbeheerders beheers- en degeneratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de grootte van het werk.

Aanvraag

De gemeente Papendrecht maakt gebruik van het MOOR Platform, een landelijk bekende applicatie voor het afhandelen van aanvragen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare grond. Voor aanvragen voor toestemming voor werkzaamheden aan kabels en leidingen via het MOOR Platform heeft uw organisatie een organisatieaccount nodig. Deze kunt u aanvragen via de website van MOOR.

Voor de aanvraag voor toestemming voor werkzaamheden aan kabels en leidingen kunt u vervolgens inloggen bij MOOR.

Meesturen

U stuurt de volgende informatie mee bij uw aanvraag bij het MOOR Platform:

  • gegevens van uw bedrijf (dit zijn de gegevens die al bij het MOOR Platform bekend zijn via uw organisatieaccount)
  • gegevens van het project
  • gegevens van de materialen
  • tekeningen op schaal 1:500 en een BGT-ondergrond als PDF opgeslagen

Afhandelen

Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw vergunningsaanvraag. Voor meldingen streeft de gemeente om de melding binnen 3 werkdagen af te handelen. U mag pas beginnen met de werkzaamheden nadat u de toestemming van de gemeente hebt ontvangen. Vraag daarom  via het MOOR Platform toestemming tijdig aan.

Wetgeving

De toestemming is anders per type kabel of leiding omdat ze onder verschillende wet- en regelgeving vallen. De richtlijn is het Handboek kabels en leidingen. Voor de telecommunicatievoorzieningen geldt de Telecommunicatiewet en de gemeentelijke telecommunicatieverordening.