Reclamemateriaal plaatsen, uitdelen of ophangen

U mag als bedrijf of instelling binnen de gemeente Papendrecht reclame plaatsen. Belangrijk hierbij is dat de reclame een inhoud heeft en de reclame mag niet racistisch zijn. De gemeente heeft de meeste vormen van reclameplaatsing in de openbare ruimte uitbesteed aan externe bedrijven. Reclameboodschappen op of aan onroerend goed moet een functionele relatie hebben met dat onroerend goed.

Driehoeksreclameborden

Voor het plaatsen van driehoeksreclameborden in de gemeente Papendrecht neemt u contact op met ESH Media. De plaatsing van driehoeksreclameborden is namelijk uitbesteed aan ESH Media.

Folders of reclamedrukwerk uitdelen

In de gemeente Papendrecht heeft u geen vergunning nodig om in de openbare ruimte flyers of reclamefolders uit te delen, krantenabonnementen te verkopen of ander reclamemateriaal te verspreiden. Tijdens de duur van de weekmarkt op de dinsdagen mag u op het marktterrein geen reclamemateriaal verspreiden.

Vrij plakken of kladden

De gemeente heeft een aantal vrije plakplaatsen aangewezen waar zonder vergunning kan worden geplakt. Een vrije plakplaats is een bord of zuil waar iedereen vrij op mag plakken. De vrije plakplaatsen bevinden zich op de volgende locaties:

  •  busstation Burgemeester Keijzerweg/Molenlaan;
  •  Gerard Dousingel bij winkelcentrum Westpolder;
  •  P.C. Hooftlaan t.h.v. nummer 180 parkeerterrein;
  •  Lange Tiendweq nabij het zwembad;
  •  Espenhof bij winkelcentrum Wilgendonk;
  •  Oostpad bij het parkeerterrein sporthal PKC.
  •  Zuidkil/Zaling t.h.v. Cruijff Court.

Buiten deze locaties is het verboden aanplakbiljetten aan te brengen.