Visvergunning aanvragen

Voor het vissen in de gemeentelijke wateren van Papendrecht heeft u een visvergunning nodig van de gemeente.

Als u de visvergunning digitaal aanvraagt, sturen wij u de visvergunning binnen 5 werkdagen toe. U kunt tijdens onze openingstijden ook een visvergunning aanvragen aan de balie. U krijgt de visvergunning dan meteen mee.

Kosten

Een visvergunning voor het jaar 2024 kost € 20,40.

Visvergunning aanvragen

Wat u moet weten

  • De visvergunning is geldig van 1 januari tot en met 31 december van het jaar waarin u de vergunning aanvraagt.
  • Kinderen tot en met 13 jaar mogen zonder visvergunning vissen. Er moet dan wel een volwassene met een visvergunning bij aanwezig zijn.
  • Als u wilt vissen aan 'Rivier de Noord', vraagt u een VISpas of Kleine VISpas aan. Doe de VISpas-check om te weten welke pas u nodig heeft.

Waar u met een visvergunning mag vissen

Op deze digitale kaart  vindt u een overzicht van de locaties waar u met een vergunning mag vissen in onze gemeente. Sommige locaties hebben een (vis)steiger, deze worden met de kleur oranje aangegeven op de kaart. 

Op andere plaatsen laat de gemeente oeverbegroeiing wegmaaien om deze oevers geschikt te maken om te vissen. In verband met de privacy van bewoners zijn dit nooit plekken tegenover particuliere tuinen. De plaatsen waar wij extra maaien sluiten zoveel mogelijk aan bij de door vissers in de praktijk gebruikte visplekken. Dit zijn de lichtgroene rondjes op de kaart. 

Heeft u een visvergunning en heeft u een voorstel voor een andere visplek? Wij staan hiervoor open. Geef ons uw suggestie door via info@papendrecht.nl. Vervolgens beoordelen wij of we op die plaats een visplek kunnen maken.