College van B & W

Het college van burgemeester & wethouders vormt het dagelijks bestuur van Papendrecht.

 • Samenstelling college

  De burgemeester en de wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille waar zij bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn. De gemeentesecretaris is secretaris van het college en tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.
  Wilt u contact met één van de collegeleden of via de secretaresse een afspraak maken? Klik dan op de naam van degene met wie u contact wilt.

  Het postadres van het college is:

  Gemeente Papendrecht
  College van burgemeester en wethouders
  Postbus 11
  3350 AA Papendrecht

 • Openbare Besluitenlijsten Collegevergaderingen

  U vindt hier de nieuwste Openbare Besluitenlijsten Collegevergaderingen.
  Voorgaande besluitenlijsten kunt u terugvinden op het archiefweb (zie homepage voor de link).

 • Geschenkenregister

  Geschenken, giften en uitnodigingen die collegeleden ontvangen vanuit hun functie

 • Overzicht nevenfuncties

  Openbare nevenfuncties directie en concerncontroller

 • Adviesraden

  De leden van de adviesraden zijn afkomstig uit diverse Papendrechtse organisaties en brengen advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.