Samenstelling college

De burgemeester en de wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille waar zij bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn. De gemeentesecretaris is secretaris van het college en tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.
Wilt u contact met één van de collegeleden of via de secretaresse een afspraak maken? Klik dan op de naam van degene met wie u contact wilt.

Het postadres van het college is:

Gemeente Papendrecht
College van burgemeester en wethouders
Postbus 11
3350 AA Papendrecht