Informatie actuele projecten

 • Asfaltvervanging Pieter Zeemanlaan

  06 september 2021

  Onderhoud aan het asfalt is noodzakelijk omdat deze niet meer voldoet aan de gewenste kwaliteit. Door vervanging van de asfaltlaag gaan de rijbanen weer voor langere periode mee. Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden gelijktijdig aanpassingen in de inrichting aangebracht.

 • Asfaltvervanging Vrijheer van Eslaan

  13 september 2021

  Onderhoud aan het asfalt is noodzakelijk omdat deze niet meer voldoet aan de gewenste kwaliteit. Door vervanging van de asfaltlaag gaan de rijbanen weer voor langere periode mee. Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden gelijktijdig aanpassingen in de inrichting aangebracht.

 • Nieuwe bomen deel Vijverpark

  23 maart 2021

  De gemeente heeft plannen om een aantal extra bomen in het Vijverpark te planten. Het gaat om het deel ten zuiden van de Lange Tiendweg, ter hoogte van enkele woningen aan de Kokardebloem.

 • Groot onderhoud Oudaenstraat en omgeving

  15 april 2021

  De komende maanden wordt in de Oudaenstraat en omgeving groot onderhoud uitgevoerd. Tot het groot onderhoud behoren de straten Oudaenstraat, Pootstraat, Oltmansstraat en een gedeelte van de P.C. Hooftlaan.

 • Aanpassing kruising Ketelweg/Rosmolenweg + uitrit Ketelweg

  15 april 2021

  Het ontwerp voor aanpassingen van de kruising Ketelweg/Rosmolenweg en een uitweg aan de Ketelweg ligt ter inzage.

 • Werkzaamheden palenmatrassen rondom de Veerweg en de Parallelweg-N214

  14 januari 2021

  Vanuit Rijkswaterstaat vinden dit jaar werkzaamheden plaats ter hoogte van de aansluiting A15/N3 met N214. Dit ten behoeve van de reconstructie aansluiting A15/N3. Een onderdeel van de totale reconstructie van de aansluiting A15/N3 is het aanleggen van een palenmatras.

 • Aanpassen bushaltes voor HOV en R-net buslijnen in Papendrecht in 2021

  14 juni 2021

  Om het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem te verbeteren heeft de provincie Zuid-Holland hier in 2018 hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en R-net geïntroduceerd. Nu past de provincie in samenwerking met de gemeente Papendrecht ook een aantal bushaltes aan om de kwaliteit, toegankelijkheid en het comfort te vergroten.

 • Vervangingsproject Da Costastraat en omgeving

  19 augustus 2021

  Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering in de Da Costastraat, Van Lennepstraat, P.C. Hooftlaan, Tollensstraat en Potgieterstraat aan vervanging toe is. Daarom gaat de gemeente in de genoemde straten een vervangingsproject uitvoeren.

 • Aanpassing Burgemeester Keijzerweg nabij nummer 26

  26 april 2021

  Op het terrein van Burgemeester Keijzerweg huisnummer 26 is de eenheid van politieteam Rotterdam van plan een nieuw politiebureau te bouwen voor het basisteam Drechtsteden Buiten. Dit terrein grenst aan het Park Noordhoekse Wiel.