Westeind

In het Westeind wordt het asfalt tussen het centrum en de kruising met de Anthony Fokkerweg vervangen. Voor Stedin en Oasen is dit aanleiding om de elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen te vervangen. Ook legt Delta Fiber een glasvezelnetwerk aan.
In 2023 is gestart met het opstellen van een ontwerp voor de inrichting van de weg. De inspraakprocedure is inmiddels afgerond. Alle belangrijke informatie vindt u in de bijlagen onderaan deze pagina.

Planning 

De werkzaamheden gaan naar verwachting totaal twee jaar duren. Vanaf maart 2024 tot eind 2024 worden kabels en leidingen vervangen door Stedin en Oasen. Hierna beginnen de gemeentelijke werkzaamheden. Naar verwachtingzijn die eind 2025 voltooid.

Informatie vanuit Stedin, Oasen en Delta Fiber.

De werkzaamheden vanuit Stedin, Oasen en Delta Fiber worden niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Alle informatie over het vervangen en de aanleg van kabels en leidingen ontvangen de desbetreffende bewoners per brief vanuit Stedin, Oasen en Delta Fiber. In de brieven wordt uitgelegd wat de werkzaamheden betekenen en hoe men vragen kunt stellen.

Op Werkzaamheden/Meest gesteld vragen vindt u mogelijk een antwoord.  

Links naar bijlagen


1.    Definitief ontwerp Westeind
2.    Beplantingsplan Bloembakken
3.    Eindverslag inspraakprocedure 
4.    Bewonersbrief Definitief Ontwerp

 

Reactienota's