De Génestetstraat, Busken Huetstraat, Guido Gezellestraat en Cremerstraat

In samenwerking met ingenieursbureau Omniform Engineering BV gaan we aan de slag met het herinrichten van straten, trottoirs, parkeerplaatsen en pleinen.  
Hiermee willen we de woonstraten aantrekkelijker, duurzamer en groener te maken.

De bewoners zijn via een inloopmiddag geïnformeerd over de voorgenomen onderhoudsplannen. Ze zijn in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat ze van de straatinrichting vinden en verbeterpunten zijn aangedragen.
De opgehaalde informatie is verwerkt in een schetsontwerp. Dit schetsontwerp en de ontwerpvisie zijn in te zien op:
https://puurpapendrecht.nl/pagina/herinrichting-genestet-guidogezelle-buskenhuet-cremer