Grondmolen, Standerdmolen, Torenmolen; herinrichting

Kappen bomen Torenmolen en Vijzellaan

Vanaf 2 november 2023 worden bomen gekapt in de omgeving van de Torenmolen en Vijzellaan. Dit is vooruitlopend op de reconstructiewerkzaamheden. 
Het kappen van de bomen in de overige straten, namelijk Grondmolen en Standerdmolen, zal op een later moment plaatsvinden. 

Zie bijlage "te kappen bomen Torenmolen Vijzellaan" en “Bewonersbrief te kappen bomen” voor meer informatie. 

Afronding inspraakprocedure 

De inspraakprocedure voor de nieuwe inrichting van de Grondmolen 1-74, Standerdmolen 1-52, Torenmolen en Vijzellaan/Wieklaan is grotendeels doorlopen. Als afronding wordt het definitief ontwerp en bijbehorende documenten één week ter inzage gelegd van woensdag 23 november 2022 tot en met woensdag 30 november 2022 in het gemeentehuis. 
U kunt bij de receptie vragen waar u de stukken kunt vinden. De stukken zijn ook via de onderstaande links te bekijken. Met het door het college vastgestelde definitieve ontwerp is de inspraak afgerond.


Wanneer starten de werkzaamheden?


Het definitief ontwerp wordt de komende maanden verder technisch uitgewerkt. Naar verwachting starten de werkzaamheden na de zomer van 2023.
Vooruitlopend op de werkzaamheden worden in de woonwijk nog diverse kabels en leidingen vervangen worden door de nutsbedrijven (Oasen, Stedin, KPN en Ziggo). Deze werkzaamheden worden niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd.


Vragen?


De ervaring van de gemeente is dat tijdens een opknapbeurt in de wijk een aantal vragen regelmatig terugkomen. Op Werkzaamheden/Meest gestelde vragen over groot onderhoud staan de meest gestelde vragen voor u gebundeld met daarop de reactie vanuit de gemeente. Mogelijk dat uw vraag hiermee op voorhand al beantwoord is.


Links naar bijlagen


1.    Bewonersbrief Definitief Ontwerp Grondmolen e.o.
2.    Definitief ontwerp Grondmolen e.o.
3.    Beplantingsplan Grondmolen e.o.
4.    Eindverslag inspraakprocedure Grondmolen e.o.
5.    Verslag Schetsontwerp Grondmolen e.o.
6.    Verslag Voorlopig Ontwerp Grondmolen e.o.