Trasmolen

De gemeente gaat in samenwerking met ingenieursbureau Omniform Engineering BV aan de slag met het opnieuw inrichten van de straten, trottoirs, parkeerplaatsen en pleinen met als doel om de woonstraat Trasmolen aantrekkelijker, duurzamer en groener te maken. 

Voorlopig Ontwerp 

Naar aanleiding van gesprekken met de betrokken bewoners/belanghebbenden is een voorlopig ontwerp opgesteld. 
Omwonenden en belanghebbenden kunnen tot 21 maart het voorontwerp bekijken. De documenten staan op puurpapendrecht.nl/pagina/herinrichtingtrasmolen en liggen ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. 
Tot en met donderdag 21 maart 2024 kunt u digitaal reageren op het voorlopig ontwerp.