Trasmolen; herinrichting

De gemeente gaat in samenwerking met ingenieursbureau Omniform Engineering BV aan de slag met het opnieuw inrichten van de straten, trottoirs, parkeerplaatsen en pleinen met als doel om de woonstraat Trasmolen aantrekkelijker, duurzamer en groener te maken.

Inspraak herinrichting Trasmolen

Op 6 juli 2023 is de Trasmolen bezocht. De bewoners zijn geïnformeerd over de voorgenomen onderhoudsplannen. Ook werden ze in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat ze hiervan vinden. Verbeterpunten zijn aangedragen. De opgehaalde informatie is verwerkt in een schetsontwerp.

Informatie over het schetsontwerp

Het schetsontwerp is online of op het gemeentehuis in te zien. Naast het schetsontwerp is de ontwerpvisie gemaakt. In dit document wordt een toelichting gegeven op het ontwerp met de vastgestelde uitgangspunten. 

Inspraakprocedure

Omwonenden en belanghebbenden kunnen tussen 9 november en 23 november het schetsontwerp bekijken. Bewoners ontvangen op 9 november 2023 een informatiebrief. Het schetsontwerp en de ontwerpvisie worden ook op de Trasmolen pagina op www.PuurPapendrecht.nl gepubliceerd. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan Markt 22 kunnen bewoners de documenten bekijken en reactie geven in de centrale hal.

Reageren op het ontwerp

Tot en met donderdag 23 november 2023 kunt u, als bewoner ook digitaal reageren op het schetsontwerp. Uw reactie op het ontwerp geeft u door via de website https://puurpapendrecht.nl/pagina/herinrichtingtrasmolen 

 

Bewonersbijeenkomst 6 juli 2023

Donderdag 6 juli 2023 vanaf 16:00 tot 19:00 vindt op de speelplaats Trasmolen een bijeenkomst plaats om van de bewoners te horen wat zij belangrijk vinden in de wijk. 
Door Omniform Engineering BV is een uitnodigingsfilm gemaakt. Bekijk deze op PuurPapendrecht

Prijsvraag speelplek

Voor de nieuwe inrichting van de speeltuin in de Trasmolen wordt een tekenwedstrijd georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar. Van de ingezonden speeltuintekening worden de drie leukste ideeën meegenomen in de uitwerking van het nieuwe plan. Deze drie winnaars krijgen een leuke prijs. Inzendingen kunnen tot en met vrijdag 18 augustus 2023 in de brievenbus van Omniform aan de Kelvinring 23 in Alblasserdam worden ingeleverd of tijdens de bijeenkomst op 6 juli. 


Spelregels tekenwedstrijd

-    Meer natuurlijk spelen,
-    Meer zicht vanaf de straat op de speelplaats, 
-    Mogelijkheid hergebruiken van de bestaande speeltoestellen
-    Contactgegevens als je mee wil doen met de prijs. 

Layout Tekenwedstrijd-A3

Meer informatie

Op PuurPapendrecht leest u meer over de bewonersbijeenkomst.