Icoonsoorten

Icoonsoorten zijn dieren en planten die ons een beeld geven van hoe het gaat met de biodiversiteit. In Papendrecht komen 22 icoonsoorten voor. Als een icoonsoort aanwezig is, wil dat zeggen dat het goed gaat met de natuurwaarde in onze gemeente.

Inrichting en beheer

Icoonsoorten zijn ook zogenaamde doelsoorten waarmee de gemeente het beheer en inrichting van de (openbare) ruimte kan optimaliseren. Veel andere soorten profiteren namelijk mee wanneer we maatregelen treffen voor de icoonsoorten. Hiermee zorgen we voor een goede omgeving voor mens, dier en plant. U kunt hier ook een steentje aan bijdragen. Op deze website vindt u per icoonsoort wat u kunt doen om het voor de betreffende icoonsoort aantrekkelijk te maken in uw tuin of op uw balkon. 

Tel ook mee!

U kunt ons helpen de natuurwaarde van Papendrecht in beeld te brengen. Heeft u een icoonsoort gezien? Geef dat dan door op de website waarneming.nl  Zo brengen we samen in beeld hoe het gaat met de natuur in Papendrecht!

Ontdek de icoonsoorten

Om u een handje te helpen om de icoonsoorten tegen te komen hebben we in de leefgebieden van de verschillende soorten, zoals bij park Noordhoekse Wiel en Slobbengors, tegels met QR-codes geplaatst. Als u die met uw smartphone scant krijgt u via een informatief filmpje meer informatie over de betreffende icoonsoort. Op de kaart hieronder vindt u globaal waar u de tegels kunt vinden

Kaart icoonsoorten web

 

Een waarneming doorgeven

Een waarneming kunt u gemakkelijk doorgeven via een computer of smartphone. In onderstaande instructievideo legt Ferry van Jaarsveld uit hoe dat in zijn werk gaat.