Duurzaam Papendrecht

Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bouwen we aan een duurzaam Papendrecht. We werken samen aan een prettige en gezonde leefomgeving voor iedereen. Nu en in de toekomst. Dit doen we door bewustere keuzes te maken en zuinig om te gaan met bijvoorbeeld water en energie.

Op deze webpagina vindt u meer informatie over lokale en landelijke initiatieven rondom 'duurzaamheid'. We hebben voor u op een rijtje gezet hoe u zelf aan de slag kunt gaan en welke financiële voordelen er voor u als inwoner of als ondernemer zijn. We hopen dat steeds meer Papendrechters enthousiast worden om duurzamer te leven. Want als iedereen iets doet, maken we samen het verschil. 
 

Duurzaamheidsdashboard

Met het duurzaamheidsdashboard laten we de effecten van het (duurzaamheids)beleid op de leefomgeving van Papendrecht zien.

Op een eenvoudige manier kunt u de voortgang op de verschillende duurzaamheidsthema's volgen. Deze thema's zijn:

  • De inclusieve energietransitie 
  • Een klimaatbestendig Papendrecht 
  • Circulair grondstoffengebruik

Klik op de volgende button om het dashboard te openen:​​​​​​
duurzaamheidsdashboard 

Dit gebeurt al in Papendrecht

Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat over ons klimaat, energie en mobiliteit. Door afval te scheiden, zuinig om te gaan met water en energie en het toepassen van milieuvriendelijke materialen, maken we samen het verschil. Kortom duurzaamheid gaat over bewust leven op tal van vlakken. Daarbij is het ook belangrijk na te denken over de toekomst. Daarom trekken we als gemeente samen op met inwoners, organisaties en experts, zoals afvalinzamelaar HVC, netbeheerder voor gas en elektriciteit Stedin, woningcorporatie Woonkracht10 en Energieloket Duurzaam-Drechtsteden. Samen organiseren we onder meer buurtacties om woningen te verduurzamen en acties op scholen om afval al in de klas te scheiden. Jong geleerd, is oud gedaan. Op deze webpagina leest u alles over kleine en grote initiatieven die met uw bijdrage een groot verschil kunnen maken.

Zelf aan de slag

We scheiden ons afval steeds beter, ruilen de auto steeds vaker in voor de fiets of openbaar vervoer, isoleren onze woningen, plaatsen zonnepanelen en vergroenen onze tuinen. Duurzaam leven heeft het grootste effect als zo veel mogelijk mensen meedoen. Voor iedereen is er wel een mogelijkheid om op een eenvoudige manier bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving. We helpen u graag op weg:

Wees slim en bespaar op uw energierekening
Onnodig veel energie gaat verloren omdat we bijvoorbeeld 's nachts vergeten de verwarming laag te zetten. Of omdat we de kraan laten lopen als we onze tanden poetsen. Deurdrangers zorgen ervoor dat de deuren in uw huis vanzelf dicht gaan. Handig, want daardoor is er minder tocht en blijft warmte in de kamer. Wanneer we scherper zijn op zulke kleine dingen, gaat de energie- en waterrekening omlaag en is er minder energie en water nodig. Win win dus! Ga voor meer tips naar www.milieucentraal.nl

Bespaar met isolatietips voor uw woning
Als u wilt beginnen met energie besparen, is het isoleren van uw woning een stap in de goede richting. Het is wel belangrijk om er achter te komen welke maatregel voor uw woning en situatie het meest geschikt is. 

Bespaar met adviezen uit de buurt voor uw woning
Het Energieloket Duurzaam-Drechtsteden adviseert u en uw buren in de wijk over het energiezuinig maken van de woningen. Afgestemd op het specifieke type van uw woning deelt het Energieloket deze informatie graag met u. Met behulp van verschillende metingen kunt u ook advies en een persoonlijk stappenplan naar een aardgasvrije woning krijgen. Ga voor meer informatie naar Energieloket Duurzaam-Drechtsteden.

Afval verminderen, scheiden en hergebruiken
Jaarlijks gooien we per Papendrechter meer dan 500 kilo afval weg. Elke dag openen we gemiddeld 7 verpakkingen. Dat kan anders. Door afval te scheiden, wordt het geschikt voor hergebruik. Zo kan groenafval verwerkt worden tot groen gas of compost. Plastic afval kan verwerkt worden tot broodtrommels of bermpaaltjes. In de afvalwijzer van HVC ziet u voor ruim 1000 producten hoe u deze kunt scheiden. De app 'Afvalscheidingswijzer' helpt u ook op weg.

Tips om vliegen en maden in de GFT-bak te voorkomen

  • Verpak etensresten direct in een biologisch afbreekbaar zakje, zo voorkomt u dat vliegen op etensresten af komen en daarin hun eitjes leggen.
  • Last van maden? Leg af en toe een tak klimop of hedera, in de GFT-bak. Dit is giftig voor maden.
  • Gooi vies en vet papier, zoals pizzadozen met etensresten, weg bij het restafval.

Tips om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken

  • Vermijd onnodige verpakkingen en kleinverpakkingen zoveel mogelijk. 
  • Gebruik een herbruikbare boodschappentas, zodat u geen plastic tasjes nodig heeft.
  • Neem voor onderweg een drinkfles of koffiebeker mee, soms krijgt u hier zelfs korting mee op koffie of thee.

Geef uw spullen een tweede leven 
De vrijwilligers van het Repair Café Papendrecht zijn ontzettend handig en weten 50% van de kapotte spullen te repareren. Het Repaircafé in 'De Spil' aan de Stellingmolen 176 is elke eerste zaterdag van de maand tussen 9:00 en 12:00 uur geopend en de derde vrijdag van de maand tussen 13.00 en 16.00 uur (behalve in augustus). Zie www.repaircafepapendrecht.nl.

Recepten voor restjes
Helaas zijn onze ogen soms groter dan onze maag. Niet alle boodschappen gaan helemaal op, veel eten verdwijnt in de afvalcontainer. Wilt u dit graag anders doen, kijk dan eens in uw koelkast, vriezer en voorraadkast om te zien wat u over heeft. Voor de beschikbare ingrediënten vindt u in de 'Receptenapp Slim Koken' snel een heerlijk recept. Ook de websites van supermarkten en het Voedingscentrum geven veel tips en recepten. Kijk voor meer tips en informatie ook op Samentegenvoedselverspilling.nl

Biodiversiteit

Rijkdom van de natuur is letterlijk van levensbelang

Biodiversiteit is een hot item. Een item dat volop aandacht verdient. En die aandacht ook krijgt in Papendrecht. We weten bijvoorbeeld inmiddels allemaal dat we zuinig moeten zijn met onze aarde. Maar hoe zit het nou allemaal precies in elkaar? Om met de kern te beginnen:  biodiversiteit gaat over de rijkdom van de natuur en is letterlijk van levensbelang voor ons. Hoogste tijd om als gemeente en inwoners te bekijken wat we kunnen doen om onze bijdrage te leveren.

Biodiversiteit gaat over de grote verscheidenheid aan dieren, planten en leefgebieden, zoals regenwouden, oceanen, koraalriffen en savannen. We maken dagelijks gebruik van de voordelen van biodiversiteit. Ga maar na: veel voedsel danken we aan vruchtbare grond, zuiver water en bijen die planten bestuiven. Planten en bomen zuiveren de lucht en zijn belangrijk voor afremming van veranderingen in het klimaat. Van katoen, wol en zijde maken we kleding. Hout gebruiken we onder meer voor meubels en in gebouwen. In onze vrije tijd genieten we van de natuur, bijvoorbeeld in de Biesbosch, op de Veluwe of de Waddenzee. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Koraalriffen en bossen zijn bijvoorbeeld buffers tegen stormen en tsunami's.

De wereld en haar bewoners in gevaar

Het slechte nieuws is dat de biodiversiteit wereldwijd wordt bedreigd. En biodiversiteit die verdwijnt komt nooit meer terug. Daardoor komt het hele evenwicht in de wereld enorm in gevaar. Want alles hangt met elkaar samen en is van elkaar afhankelijk. Wanneer de balans wordt verstoord, kunnen planten- en diersoorten verdwijnen. De bodem wordt onvruchtbaar. Bijenvolkeren sterven uit. Koraalriffen verdwijnen, waarmee tegelijkertijd de toeristische waarde en de mogelijkheden voor visserij daar verdwijnen. Kortom, de rijkdommen van de aarde en het leven van haar bewoners komt ernstig in gevaar.

Wat u kunt doen

Gelukkig kunnen we dit nog tegengaan. Ook u kunt hieraan bijdragen. Ook met kleine dingen. Denk bijvoorbeeld aan inheemse planten, een bloemenperk, nestkastje of insectenhotel in de tuin. Of kies voor een groen dak dat verkoelt, regenwater opvangt, langer meegaat dan een gewoon plat dak en waar insecten van profiteren. Of maak samen met de buren de omgeving groener, bijvoorbeeld met een buurtmoestuin of een mini natuurreservaat. Een voorbeeld van z'n klein reservaat in Papendrecht is het educatieve bos bij CSG De Lage Waard. Samen met Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard en Stichting Sociale Moestuin Papendrecht maakten leerlingen, ouders en buurtbewoners zo’n 250 vierkante meter schoolplein tot een gebied met een insectenmuur, gras, water, fruitbomen, bessenstruiken en ruimte voor vogels, insecten, egels, waterdiertjes, moerasplantjes en andere bijzondere planten.
Meer tips over wat u allemaal precies kunt doen en wat de voordelen zijn, vindt u op https://maakgrijsgroener.nl/

Wat overheden doen

Ook overheden, zoals de gemeente besteden volop aandacht aan biodiversiteit. Bijvoorbeeld met bloemenranden langs bermen, met de manier van maaien, insectenkasten, inpassen van groen bij bouwprojecten en op bedrijventerreinen. Die terreinen dragen zo niet alleen bij aan biodiversiteit, ze zien er dan ook mooier uit en kunnen ook bijdragen aan vermindering van stress bij werknemers.

Overheden kijken hierbij nadrukkelijk naar de zogeheten ecosystemen en ecosysteemdiensten. Kort gezegd omvatten ecosystemen dieren en planten en hun wisselwerking met elkaar en met lucht, water en de bodem. Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die hier uit voort komen. Bossen zijn bijvoorbeeld niet alleen een plek voor dieren en planten, ze zorgen ook voor hout, filteren de lucht, zuiveren water en nemen koolstof op. Maar het zijn ook geliefde plekken om te wandelen en te fietsen. Ook hier is evenwicht belangrijk. Het accent op het ene voordeel, gaat vaak ten koste van het andere. 

Wat de gemeente Papendrecht doet

Natuurlijk besteedt ook de gemeente Papendrecht aandacht aan biodiversiteit, balans in ecosystemen en duurzaamheid in het algemeen. Bijvoorbeeld als het gaat om zaken die belangrijk zijn voor inwoners. Zoals voldoende verkoeling en schaduw, afvangen van fijnstof en mogelijkheden voor recreatie, zoals elkaar ontmoeten, sport, spel en dichtbij huis genieten van de natuur. De gemeente maakt overwogen keuzes om de juiste bomen en struiken op de meest optimale plek te plaatsen, bijvoorbeeld langs de Veerweg. Verder besteedt de gemeente Papendrecht onder meer aandacht aan opname van hemelwater, luchtzuivering, demping van het geluid van verkeer. Ook zijn er kruidenstroken en bosplantsoenen, bijvoorbeeld bij de geluidswal langs de A15.

Zuinig zijn op ons natuurlijke kapitaal

Kort gezegd is biodiversiteit ons natuurlijke kapitaal. De door ecosystemen geleverde producten en diensten, zoals zuurstof, voedsel, drinkwater, brandstof, grondstoffen voor kleding en medicijnen maar ook recreatiemogelijkheden, zijn de rente.

Laten we zuinig zijn op ons natuurlijke kapitaal. Dat betekent: niet leven van ons natuurlijke kapitaal maar van de rente, anders zijn we straks blut. Laten we er samen voor zorgen dat we niet blut raken maar dat we werken aan groene groei, verrijking in plaats van verarming, technologische innovatie, nieuwe inkomsten en duurzame benutting van wat de aarde te bieden heeft. Dat is goed voor iedereen!

Icoonsoorten 

De gemeente Papendrecht werkt met icoonsoorten. Dit zijn dieren en planten die ons een beeld geven van hoe het gaat met de biodiversiteit. Als een icoonsoort aanwezig is, wil dat zeggen dat het goed gaat met de natuurwaarde in onze gemeente. In Papendrecht komen 22 icoonsoorten voor, waaronder de egel, de ijsvogel en de roodborst. Op deze themapagina leest en leert u er meer over. 

Groene en klimaatbestendige leefomgeving

Het klimaat verandert. Extremer weer zoals hoosbuien en langere perioden van droogte komen steeds vaker voor, bovendien wordt ons klimaat warmer. Door klimaatverandering en andere oorzaken verdwijnen in snel tempo veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen verstoord. Samen met inwoners en organisaties brengen we toekomstige risico’s in beeld en bereiden we ons daar op voor.

De gemeente Papendrecht heeft de ambitie een aantrekkelijke plaats te zijn en te blijven voor mens, dier en natuur. We gaan voor een natuurinclusief Papendrecht. Daarom nodigen we u als inwoner, maar ook organisaties van harte uit Papendrecht samen groener te maken.  

Werkt u ook mee aan een groene  omgeving?
Samen kunnen we zorgen voor een natuurinclusief Papendrecht. U kunt hier aan bijdragen door bijvoorbeeld stenen uit uw voor- en/of achtertuin te vervangen door planten of groene daken aan te leggen. Een gevarieerde groene omgeving en verscheidenheid aan planten zorgt voor meer voedsel en nestgelegenheid voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten. De omgeving draagt daarmee bij aan het herstel van de biodiversiteit. Groene tuinen hebben meer voordelen. Zo zorgt een groene omgeving ervoor dat er minder regenwater in het riool terechtkomt. Hiermee voorkomen we overbelasting van het riool en daarmee wateroverlast. Daarnaast neemt groen ook fijnstof en geluid op. Groen voorkomt overlast door hitte, omdat planten door de verdamping van water de lucht verkoelen. Ook heeft groen positieve effecten op het welzijn en de gezondheid van inwoners. 

Klimaatbestendige wijken: klaar voor de toekomst 
We krijgen vaker te maken met wateroverlast. Met klimaatadaptatie - onze omgeving aanpassen aan klimaatverandering - beperken we de schade. De gemeente kiest daarom voor meer en gevarieerder groen in de openbare ruimte. Regenwater wordt hierdoor geleidelijk afgevoerd, waardoor de riolering niet overbelast raakt en de straten minder vaak blank komen te staan. Ook zoeken we doorlopend naar nieuwe innovatieve mogelijkheden om in de openbare ruimte in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. 

Duurzaam ondernemen 

Het vinden en ontwikkelen van verdienmodellen en het optimaliseren van bedrijfsvoering zijn essentiële onderdelen van ondernemerschap. Duurzaam ondernemen is inmiddels geen bijzaak meer, maar een voorwaarde voor succesvol ondernemen. Duurzaam ondernemen kent allerlei niveaus. Van afvalscheiding en verduurzaming van het bedrijfspand, tot het inzetten van reststromen als grondstof. Gemeente Papendrecht ondersteunt en initieert verschillende initiatieven om ondernemers te informeren en activeren en het lokale ondernemersklimaat te verduurzamen. Duurzaamheid is onderdeel van ondernemen. ‘People, planet en prosperity gaan hand in hand. Goed ondernemerschap houdt daarom ook rekening met verduurzaming van productie en duurzame bedrijfsomgeving. Duurzaamheidsmaatregelen vormen ondertussen lang niet altijd meer een beperking voor ontwikkeling en productie, maar ook steeds meer een verdienmodel binnen organisaties en productgroepen. 

Het stimuleren van bedrijven om deze mogelijkheden te zien en te verkennen vormen een integraal onderdeel van het economisch beleid Gemeente Papendrecht. Via het gemeentelijk accountmanagement worden bedrijven in contact gebracht met experts op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Op meerdere momenten per jaar worden door de gemeente gesteunde bijeenkomsten georganiseerd waar ondernemers elkaar verder helpen inspireren en uitdagen. Dit hoeft niet altijd binnen de eigen branche te zijn. Het Dare2Cross concept verbreedt de innovatieve horizon en daagt ondernemers uit te leren van andere vakgebieden. 

Duurzame innovatie en ambitie moet ook beloond worden. De gemeente Papendrecht is betrokken bij de uitreiking van verschillende ondernemersprijzen waarbij duurzaamheid en duurzame innovatie centrale thema’s zijn. 

Circulair ondernemen is lonend 
Circulair ondernemen betekent slimmer omgaan met grondstoffen en materialen zodat we deze deels kunnen hergebruiken. Dat is niet alleen goed voor onze omgeving, circulair ondernemen is ook lonend. 

Verplicht energielabel C voor kantoorpanden
Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland voorzien zijn van minimaal een energielabel C. Is de terugverdientijd om een C-label te bereiken meer dan tien jaar? Dan mogen eigenaren zich beperken tot aanpassingen die wel binnen tien jaar terug te verdienen zijn.

Informatieplicht energiebesparende maatregelen 
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. (bron: rvo.nl)

Afval scheiden en verminderen 

Iedereen produceert afval. Gemiddeld gaat het per jaar om meer dan 500 kilo per persoon. Zo’n 80 procent van het restafval kan worden gescheiden. Veel Papendrechters zien het nut, de noodzaak en de voordelen van afval scheiden, hergebruik en gebruik van grondstoffen al in. Papier, glas, plastic en batterijen kunnen bijvoorbeeld opnieuw worden gebruikt. Daardoor is minder materiaal, energie en geld nodig om nieuwe producten te maken. Dat is beter voor het milieu en ook nog eens goedkoper. Samen met u willen we de hoeveelheid restafval in Papendrecht per inwoner terugbrengen tot onder de 100 kilo per jaar. Daarbij hebben we iedereen nodig en werken we samen met partners als HVC, Opnieuw&Co en Repair Café Papendrecht. Dat doen we onder meer met: 

ZwerfAfvalPakkers houden Papendrecht schoon
In Papendrecht ruimen meer dan 250 inwoners als ‘ZwerfAfvalPakker’ - oftewel als ZAPper - rondzwervend afval op. ZAPpen heeft verschillende voordelen: u bent buiten, u bent in beweging en u krijgt waardering van andere inwoners. Ook verenigingen, scholen, ondernemers en andere organisaties helpen mee om Papendrecht nog schoner te krijgen. Wilt u hier ook een bijdrage aanleveren, dan bent u natuurlijk van harte welkom! 

Doet u mee als ZAPper?
De gemeente ondersteunt ZAPpers met materiaal, adviezen en acties in de wijken. Ook ontmoeten ZAPpers elkaar tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Wilt u ook ZAPper worden? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 078 of stuur een mail naar zap@papendrecht.nl. U ontvangt dan een grijper, handschoenen, vuilniszakken en een hesje, zodat u goed zichtbaar bent. En uiteraard ontvangt ook u dan een uitnodiging voor het uitje van volgend jaar. Zie ook https://puurpapendrecht.nl/groep/zappers-papendrecht.

Ook basisscholen scheiden afval
Basisscholen scheiden afval in de klas en houden op die manier papier, PMD (plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken), GFT (Groente, Fruit en Tuinafval) en restafval apart. De leerlingen leren zo spelenderwijs alles over de verschillende afvalstromen. De gemeente Papendrecht werkt samen met HVC aan afvalscheiding op de basisscholen.

De volgende scholen werken aan het afval scheiden in de klas:
1.    OBS 't Kofschip, Oostpolder
2.    Kindcentrum De Wielen
3.    OBS Anne Frank
4.    Kindcentrum Prins Constantijn
5.    Kindcentrum De Leilinde
6.    Kindcentrum Oranje Nassau
7.    SBO De Kameleon 

De leerlingen leren onder meer dat afval scheiden en verminderen vele voordelen heeft. Papier, glas, plastic en batterijen kunnen bijvoorbeeld opnieuw worden gebruikt. Daardoor is minder materiaal, energie en geld nodig om nieuwe producten te maken. Dat is beter voor het milieu en ook nog eens goedkoper. 

Energietransitie

We staan voor de enorme uitdaging om Papendrecht voor 2050 aardgasvrij te maken. Dat betekent onder meer dat we schonere en duurzamere warmtebronnen gebruiken om huizen te verwarmen en te koken. Om dit te bereiken werken we nauw samen met partners in de regio en met onze inwoners en ondernemers. Hier leest u meer over deze en andere initiatieven. 

Samen werken we aan duurzame en betaalbare energie
Het doel van de energietransitie is energieopwekking te realiseren die het klimaat minder belast. Het is een belangrijk onderdeel van de milieumaatregelen. De gemeente Papendrecht richt zich op duurzame en betaalbare energie. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel en er zijn vele maatregelen denkbaar, zoals zonnepanelen op daken en gevels. Belangrijk onderdeel van de transitie is dat we onze woningen en gebouwen op een andere manier dan met aardgas verwarmen. Als gemeente onderzoeken we samen met experts en organisaties hoe we dat gaan doen. Daarvoor hebben we in de Transitievisie Warmte uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen voor verdere uitwerking van een gedetailleerder plan voor Papendrecht en de Drechtsteden. 

Samen met de Drechtsteden, woningbouwcorporaties, warmtebedrijf HVC, netbeheerder Stedin en de provincie Zuid-Holland stellen we in onze gezamenlijke aanpak verschillende aandachtspunten centraal: 
- energiebesparing bevorderen
- gefaseerd afstappen van aardgas en fossiele brandstoffen
- overstappen op duurzame bronnen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:
- iedereen kan meedoen
- energiebesparing is een belangrijk onderdeel van de warmtetransitie
- eigenaren van bestaande gebouwen kunnen op basis van de aanwezige energie-infrastructuur kiezen uit toekomstige warmteopties. 

Daarbij bekijken we de volgende warmte-opties:
1. Warmtenetten: netwerken van warm water uit duurzame warmtebronnen, zoals geothermie, restwarmte of aquathermie, waarmee gebouwen worden verwarmd.
2. Elektriciteitsnetten (all-electric): via deze netten worden woningen bijvoorbeeld met een warmtepomp elektrisch verwarmd.
3. Gasnetten: via gasnetten kunnen duurzame, hernieuwbare gassen als biogas of waterstof worden vervoerd. De toekomstige beschikbaarheid van deze bronnen is echter onzeker.

Als gemeente werken we aan de verdere uitwerking en betrekken we inwoners bij de aanpak per wijk. Inwoners betrekken we samen met bedrijven en partnerorganisaties ook bij energiebesparing in huizen en bij bedrijven. In de wijk Middenpolder boden we wijkbewoners samen met het Energieloket collectieve inkoop van isolerende maatregelen aan. 

Daarnaast stimuleren we woningisolatie, zoals dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en HR++ of triple glas en het gebruik van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Meldingsplicht bedrijven
Middelgroot- en grootverbruikers op het gebied van energie krijgen een meldingsplicht. De Omgevingsdienst ZHZ ziet erop toe dat deze groep (van zo’n 150 bedrijven en organisaties in Papendrecht) besparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar nemen. Ook geeft de organisatie deze bedrijven advies over verdere besparingsmaatregelen.

Energie besparen in huis
Als gemeente stimuleren we huiseigenaren op drie manieren om kleine energiebesparende maatregelen in huis te nemen: 

1. Voor onder meer het inregelen van uw cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen stellen we vouchers beschikbaar.     
2. Energiecoaches kunnen u adviseren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.
3. Samen met Energieloket Duurzaam-Drechtsteden ondersteunen we inwoners die over willen stappen op duurzame warmtebronnen, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Dat doen we onder meer met inspirerende bijeenkomsten, waar u advies kunt krijgen over eenvoudige aanpassingen die energie besparen en die passen bij uw type woning.  

Regionale energiestrategie: voor 2050 van aardgas naar schone energie
Nederland stapt af van aardgas en gaat vóór 2050 over op andere, schonere warmtebronnen voor koken, douchen en verwarming van gebouwen. Ook Papendrecht start met deze overgang. Hierbij werken we samen met verschillende gemeenten in de Drechtsteden. De aanpak is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES).         

Samenwerking
Alle 30 energieregio's in Nederland moeten in het kader van het Klimaatakkoord een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Daarin bepalen gemeenten, provincie en waterschappen samen met experts, politiek en inwoners hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie én de energie-infrastructuur vorm krijgt en wordt ingepast in de eigen regio. Papendrecht maakt deel uit van de energieregio Drechtsteden. De RES Drechtsteden wordt tot 2023 in fases ontwikkeld, waarna elke twee jaar een toetsing plaatsvindt. 

Het sleutelwoord van de RES is samenwerking. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties hebben elkaar in dit proces nodig om de gewenste doelen te behalen. Een belangrijk onderdeel van de RES is daarom het participatieplan. Daarin is vastgelegd hoe en wanneer alle betrokkenen kunnen meedenken, meedoen (energie-initiatieven, financiële participatie) of kunnen inspreken. 

Papendrecht Aardgasvrij 
Papendrecht zet samen met de Drechtsteden de schouders onder de energietransitie, zo is onder meer vastgelegd in het Energieakkoord Drechtsteden. De ambitie is om voor 2050 een energieneutrale regio te zijn. Een belangrijk onderdeel van de transitie is dat we onze woningen en gebouwen op een andere manier gaan verwarmen en werken aan aardgasvrije gebouwen.  

Om deze ambities te realiseren werken de samenwerkende partijen aan de volgende ontwikkellijnen: 
1. gefaseerd stoppen met aardgas
2. stoppen met fossiele brandstoffen
3. nadruk leggen op energiebesparing
4. aan de resterende energievraag tegemoet komen met duurzame bronnen.

Richting en kansen voor aardgasvrije omgeving
De Transitievisie Warmte 1.0 geeft richting aan hoe de aardgasvrije gebouwde omgeving eruit gaat zien en geeft de kaders voor huidige kansen en ontwikkelingen. Ook zijn een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen voor de verdere uitwerking van een gedetailleerder plan voor Papendrecht. Belangrijkste uitgangspunten zijn:
- iedereen kan meedoen
- energiebesparing is een essentieel onderdeel van de warmtetransitie
- eigenaren van bestaande gebouwen hebben keuze in toekomstige warmteopties op basis van de aanwezige energie-infrastructuur.

Bekijk hier de Transitievisie Warmte 2021

Milieu en gezondheid

Papendrecht werkt aan een beter milieu, zodat inwoners gezond, veilig en prettig kunnen leven. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Dit betekent investeren in schone lucht en groen en zuinig omgaan met energie in de gemeente. Hier speelt de gemeente een rol in, maar wij kunnen het niet alleen. Als het om een goed milieu gaat, dragen inwoners en bedrijven ook een belangrijke bijdrage. Door bijvoorbeeld het verminderen van houtstook en de inzet van duurzame en groene brandstof draagt iedereen zijn steentje bij.

Luchtkwaliteit: werken aan schonere lucht
De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door de ligging van Papendrecht in het wegennetwerk en industrie. We streven ernaar om de luchtkwaliteit in 2030 zoveel mogelijk te voldoen aan de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hierbij sluiten we aan bij het Schone Lucht Akkoord. Met dit akkoord streven gemeenten, provincies en de rijksoverheid naar 50% schonere lucht in 2030 ten opzichte van 2016. Samen met het Rijk en provincie wordt gewerkt aan de verbetering van de luchtkwaliteit, vooral door maatregelen die de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Bij verbranding van benzine, diesel, aardgas en andere brandstoffen komen namelijk stoffen vrij die de lucht verontreinigen. Deze stoffen kunnen slecht zijn voor onze gezondheid. Daarom proberen we de uitstoot van deze stoffen te verminderen.

Luchtverontreiniging verminderen
De afgelopen jaren is de lucht flink schoner geworden. Dit komt onder andere doordat personenauto's, vrachtwagens en bussen steeds schoner worden, maar ook omdat bedrijven meer maatregelen nemen om luchtverontreiniging te verminderen. Toch is de lucht nog niet schoon genoeg. Op veel plaatsen in Nederland voldoen we nog niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit geldt ook voor verschillende plekken in Papendrecht. Daarom zetten we ons in om de luchtverontreiniging verder te beperken. Als gemeente willen we bijvoorbeeld bij aankoop van nieuwe voertuigen strenge eisen stellen aan de uitstoot van deze voertuigen of kopen we elektrische voertuigen. Ook willen we inwoners van Papendrecht en mensen die in Papendrecht werken stimuleren om meer met de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer te reizen in plaats van met de auto. Als gemeente is ons streven om in 2030 op plekken waar mensen wonen of langdurig verblijven aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie te voldoen.

Hieronder vindt u verschillende websites met meer informatie en tips. 

Luchtkwaliteit
•    Hoe gezond is de lucht bij jou?
•    Informatie luchtkwaliteit rijksoverheid
•    Luchtkwaliteit in je eigen omgeving en meer informatie
•    Luchtmeetnet
•    Informatie van MilieuCentraal
•    Luchtkwaliteit in de Drechtsteden

Houtstook
Ook open haarden, barbecues, vuurkorven en dergelijke dragen bij aan luchtverontreiniging. Als gemeente willen we dit niet verbieden, maar we vragen onze inwoners wel hier verstandig mee om te gaan, zodat uzelf en uw buren hier zo min mogelijk last van hebben. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen veel overlast ondervinden van houtrook. Een aantal tips:

•    Verstandig stoken en waar op te letten bij aankoop houtkachel
•    Stookalert (advies wanneer wel/niet te stoken)

Schone Lucht Akkoord
•    Papendrecht en het Schone Lucht Akkoord
•    Meer informatie over het Schone Lucht Akkoord