Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijn.overheid.nl. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie. Bel ons op 14 078  (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur) als u vragen heeft. Wij helpen u graag.

Aanslag bekijken (met DigiD)
 

Kosten

Tarieven 2023

  • u woont alleen: € 309,-
  • u woont met 2 personen: € 360,-
  • u woont met 3 of meer personen: € 432,-
Wat u moet weten
  • Gedurende het jaar kan uw situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing. Als u in de loop van het jaar verhuist, krijgt u een nieuwe aanslag op uw nieuwe adres. Ieder jaar wordt op 1 januari beoordeeld hoeveel personen er op uw adres wonen. Op basis daarvan ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen
  • Verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u rioolheffing aan de gemeente Papendrecht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug
  • Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf
Betalen, kwijtschelding en bezwaar