Gemeentelijke belastingen betalen

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Hiermee geeft u toestemming om het bedrag in 10 termijnen af te schrijven. Vanaf de eerste maand na dagtekening, iedere laatste werkdag van de maand. Automatische incasso vraagt u online aan in de Digitale Belastingbalie. Daar kunt u ook de automatische incasso stopzetten en uw IBAN wijzigen. Bel ons op 14 078  (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur) als u vragen heeft. Wij helpen u graag.

Online regelen (met DigiD)

Ineens betalen

Zelf overmaken via de QR-code op uw aanslag of via internetbankieren kan ook. U maakt dan het totaalbedrag in 1 keer over. Betaal voor de uiterste betaaldatum. Deze staat op uw aanslag.

Betaalgegevens

 • IBAN van de gemeente Papendrecht: NL 03 BNGH 0285 0383 89
 • Vermeld het aanslagnummer als mededeling of omschrijving. Dit nummer staat op uw aanslagbiljet
Wat u moet weten
 • Betaal alleen uw eigen gemeentelijke belastingaanslag. Voor iemand anders betalen kan niet. Klopt de naam op uw aanslag niet? Bel ons dan op 14 078
 • Als we een termijnbedrag niet kunnen afschrijven (bijvoorbeeld door onvoldoende saldo), dan verdelen wij het overgebleven bedrag over de resterende maanden. Alle volgende termijnbedragen worden dan hoger. Lukt het ons 3 keer achter elkaar niet om een termijnbedrag van uw rekening af te schrijven, dan vervalt uw machtiging. U moet dan het openstaande bedrag in 1 keer betalen
 • Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. U hoeft dan (een deel van) de gemeentelijke belastingen niet te betalen
 • U kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag
 • Lukt het u niet om in 1 keer te betalen of in termijnen via automatische incasso? Bel met 14 078. Wij denken met u mee over een oplossing
Schriftelijk regelen

Ons machtigen voor automatische incasso, de machtiging stopzetten en uw rekeningnummer wijzigen kan ook schriftelijk. Stuur het formulier naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Formulieren

Als u niet betaalt

U ontvangt een aanmaning als u niet op tijd betaalt. Deze aanmaning moet u binnen 2 weken na dagtekening betalen. Doet u dat niet, dan ontvangt u een dwangbevel. Een dwangbevel moet u binnen 2 dagen na dagtekening betalen. Wij kunnen beslag leggen op uw inkomsten, bankrekening en roerende zaken (zoals uw inboedel of auto) als u ook het dwangbevel niet betaalt.

Aanmaning of dwangbevel betalen

 • Overmaken op IBAN: NL 03 BNGH 0285 0383 89. Vermeld het aanslagnummer als mededeling of omschrijving. Dit nummer staat op de aanmaning of het dwangbevel
 • Aan de balie van het gemeentehuis. Let op: u kunt alleen met pin betalen
 • In termijnen betalen kan niet. U kunt wel om een betalingsregeling vragen. U lost het bedrag dan af in 3 termijnen van 1 maand. Bel met 14 078 om dit te bespreken

Kosten aanmaning en dwangbevel

 • Aanmaning belastingaanslag lager dan € 454,- : het bedrag van uw aanslag + €8,- aanmaningskosten
 • Aanmaning belastingaanslag hoger dan € 454,-: het bedrag van uw aanslag + €7,- aanmaningskosten
 • Dwangbevel: het bedrag van uw aanslag + de aanmaningskosten + dwangbevelkosten. Dwangbevelkosten zijn: het bedrag van uw aanslag gedeeld door 45, keer 4 + 40