Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraagt u online aan bij de Digitale Belastingbalie. Bel ons op 14 078  (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur) als u vragen heeft. Wij helpen u graag.

Aanvragen (met DigiD)

Schriftelijk regelen

Schriftelijk kwijtschelding aanvragen kan ook. Hiervoor gebruikt u het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf). Stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Wat u moet weten
 • Vraag zo snel mogelijk kwijtschelding aan. Wij kunnen geen kwijtschelding meer verlenen aan een aanslag die langer dan 3 maanden geleden is betaald
 • Per aanslag kunt u 1 keer kwijtschelding aanvragen. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u niet opnieuw een aanvraag doen
Wanneer recht op kwijtschelding (normbedragen)

Of u recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, hangt af van uw financiële situatie. Wij kijken naar uw inkomen en vermogen. Hiervoor gelden normbedragen. Zit u iets boven een normbedrag, vraag de kwijtschelding dan wel aan. Want misschien komt u toch in aanmerking.

Normbedragen voor inkomen

U woont alleen:

 • u bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.216,62
 • u heeft de AOW-leeftijd: € 1.451,19

U bent getrouwd of woont samen:

 • beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.738,02 samen
 • beiden AOW-leeftijd: €1.981,78 samen
 • 1 van beiden AOW-leeftijd, 1 van beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: €  1.976,78 samen

U bent alleenstaande ouder: € 1.216,62

Normbedragen voor vermogen

Onder vermogen verstaan we alles wat u bezit, behalve uw huis en auto. Vermogen is bijvoorbeeld geld op uw bankrekeningen, aandelen, een tweede huis en spullen. Voor motorvoertuigen geldt een aparte norm. Uw voertuig mag niet meer dan € 3.350,00 waard zijn. Is er overwaarde op uw huis, dan kunt u ook geen kwijtschelding krijgen. Dit berekenen we door de hypotheekschuld af te trekken van de WOZ-waarde.

U woont alleen:

 • geboren in of na 1935: € 3.441,00
 • geboren voor 1935: € 6.933,00

U bent getrouwd of woont samen:

 • beiden geboren in of na 1935: € 4.572,00
 • 1 van beiden geboren voor 1935, de ander in 1935 of erna: € 8.035,00
 • beiden geboren voor 1935: € 11.385,00

U bent alleenstaande ouder: € 4.437,00

Na uw aanvraag
 • Wij beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding. Daarvoor kijken we naar het inkomen en vermogen van u en uw eventuele huisgenoten. Met het aanvragen van kwijtschelding gaat u ermee akkoord dat wij dit geautomatiseerd toetsen, voor dit jaar en de komende jaren
 • Soms moet u aanvullende informatie opsturen. We nemen contact op als dat nodig is
 • U krijgt uiterlijk binnen 90 dagen nadat u kwijtschelding heeft aangevraagd een beschikking. Hierin staat wat we hebben besloten. Het kan zijn dat u dan nog (een deel) van de gemeentelijke belastingen moet betalen
 • Krijgt u kwijtschelding toegewezen, dan hoeft u dit het jaar erna niet opnieuw aan te vragen. Wij toetsen automatisch of u nog steeds recht heeft op kwijtschelding