Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

Op de WOZ-beschikking (aanslag) vindt u de berekende WOZ-waarde voor uw woning of pand. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte hiervan. Dat kan online via de Digitale Belastingbalie. Bezwaar maken kan ook als u vindt dat u ten onrechte een bepaalde belasting moet betalen, die niet klopt bij uw situatie. Bel ons dan op 14 078  (maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 17.00 uur). Bel ons ook als uw gegevens niet goed geregistreerd staan in de belastingbalie.

Bezwaar maken (met DigiD)
 

Wat u moet weten
  • Bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag
  • U moet uw bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde altijd onderbouwen. Uw onderbouwing geeft u door via de belastingbalie of het bezwaarformulier
  • Bezwaar maken is altijd gratis. U kunt dit rechtstreeks bij ons doen, een bureau of adviseur inschakelen is niet nodig
  • Dient u bezwaar in en betaalt u de aanslag gemeentebelastingen in 1 keer? Dan krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan blijven wij de volledige termijnbedragen afschrijven
  • Als uw bezwaarschrift wordt gehonoreerd en u heeft al betaald, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug
  • Heeft u andere vragen over uw aanslag of WOZ-waarde of twijfelt u over bezwaar maken? Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat u het beste kunt doen
Taxatieverslag bekijken

Het taxatieverslag laat zien hoe wij de WOZ-waarde hebben berekend. U kunt het taxatieverslag inzien via de belastingbalie (DigiD nodig). Of vraag het verslag op door te bellen met 14 078.

Schriftelijk regelen

Schriftelijk bezwaar maken kan ook. Hiervoor gebruikt u het formulier Bezwaar tegen hoogte van WOZ-waarde (pdf). Stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht