Verhuizen binnen en naar Papendrecht

Wanneer u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen 5 dagen na uw verhuizing doorgeven aan de gemeente. Het doorgeven van uw verhuizing is gratis. Afhankelijk van uw situatie heeft u verschillende stukken nodig. Verderop in deze pagina leest u daar meer over.

Let op, deze informatie geldt niet voor:

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

Verhuizing binnen en naar Papendrecht

Verhuist u binnen of naar Papendrecht dan kunt u daarvan digitaal aangiftedoen door het webformulier in te vullen.

U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie, u maakt hiervoor een afspraak

Maak een afspraak

Ook kunt u uw verhuizing via de post doorgeven. U downloadt het formulier Adreswijziging, vult dit in, ondertekent het en stuurt het op met de benodigde documenten, zoals een kopie van huur-of koopcontract en een kopie identiteitsbewijs.
Als u gaat inwonen voegt u een instemmingsverklaring van de hoofdbewoner toe. Gaat u bij iemand inwonen die een woning heeft van de woningbouwvereniging, dan moet u bij de woningbouwvereniging om een toestemmingsverklaring vragen. Ditzelfde geldt bij de huur van een particuliere eigenaar. Deze eigenaar moet in dit geval toestemming geven. Stuur het formulier adreswijziging naar:

Gemeente Papendrecht, Team Dienstverlening
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

U kunt de verhuizing ook afgeven bij de balie.

Verhuist u naar een andere gemeente, dan doet u bij uw nieuwe gemeente aangifte van uw verhuizing.

Datum verhuizing

Geeft u een adreswijziging door met een datum in de toekomst? Dan schrijven wij u op de verhuisdatum over naar het nieuwe adres. Bent u al verhuisd? Dan schrijven wij u over naar het nieuwe adres op de datum dat wij uw verhuisbericht ontvangen.  Let er op dat u uw verhuizing op tijd doorgeeft. Daarmee voorkomt u dat u in de problemen komt (bijvoorbeeld met huurtoeslag, enz.) doordat u uw verhuizing te laat heeft doorgegeven.

Afhandeling aangifte van verhuizing

Wij verwerken uw aangifte direct in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Wat stuur ik mee met mijn aangifte van verhuizing?

U stuurt met het ingevulde printbare formulier Adreswijziging een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals uw paspoort ,identiteitskaart of rijbewijs) en één van de volgende documenten mee:

  • als u de huurder bent, een kopie van het huurcontract;
  • als u niet de huurder bent, een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner van inwoning”, download Verklaring van instemming (pdf, 12 kB);
  • als u eigenaar bent van de woning, kopie van uw koopcontract;
  • als het een woning van een woningbouwvereniging betreft dient u een verklaring van de betreffende woningbouwvereniging in te leveren waaruit blijkt dat u daar mag wonen. Ditzelfde geldt als u de woning van een particulier huurt. In dat geval geeft de particuliere eigenaar toestemming.

Ook in andere gevallen kan de gemeente Papendrecht u vragen aan te tonen, dat u werkelijk op het door u aangegeven adres woont.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: