Eerste inschrijving in Nederland

Komt u uit het buitenland en blijft u voor het eerst minstens 4 maanden van een half jaar in Nederland, dan moet u ingeschreven worden. Dit geldt ook voor burgers die al eerder in Nederland ingeschreven hebben gestaan maar uitgeschreven zijn vóór 1 oktober 1994. Zodra u rechtmatig in Nederland mag verblijven wordt u ingeschreven.

Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte van uw eerste inschrijving bij de balie van het team Dienstverlening. Wanneer er minderjarige kinderen worden ingeschreven, moeten ook zij aanwezig zijn bij de aangifte.Hiervoor maakt u per persoon telefonisch of digitaal een afspraak.

Kosten

Uw aangifte van eerste inschrijving in Nederland is gratis.

Voorkom wachttijd, maak nu een afspraak

Maak een afspraak

Meenemen

Bij uw aangifte van eerste inschrijving in Nederland neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort of identiteitskaart)
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • indien u geboren bent in het buitenland: uw akte van geboorte
  • indien van toepassing: uw huwelijksakte, uw echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat uw huwelijk door overlijden is ontbonden
  • bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving (PIVA-uittreksel)
  • een koop- of huurcontract
  • gaat u bij iemand inwonen met een koopcontract? U moet een verklaring van toestemming van de hoofdbewoner inleveren
  • gaat u bij iemand inwonen met een huurcontract? U moet een verklaring van toestemming van de woningbouw inleveren.

Buitenlandse akten moeten meestal aan bepaalde eisen van legalisatie voldoen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het team Dienstverlening. Voor niet-Nederlanders, die ook geen EU-burger zijn, geldt dat zij zich na de aangifte bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten melden. Pas nadat de IND akkoord gaat, wordt de aangifte van eerste inschrijving verwerkt. Soms is een bewijs van bekendmaking nodig om u aan te melden bij de IND.

Afhandeling

Binnen 4 weken heeft de gemeente uw inschrijving in ieder geval afgerond. We streven naar afhandeling binnen een week. Na inschrijving ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing

Wet Basisregistratie personen

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op via telefoonnummer 14 078. U kunt ook de website van de IND bekijken.

Website Immigratie- en Naturalisatiedienst