Integriteit

De integriteit van de overheid en haar functionarissen is belangrijk omdat zij een belangrijke rol spelen in het leven van de burgers. De overheid beschikt over bijzondere bevoegdheden die rechtstreeks het leven van burgers (kunnen) beïnvloeden, zoals het verlenen van vergunningen, het controleren van voorschriften en het heffen van belastingen. Ook beschikt de overheid over de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van wetten.

De burger is dus in sterke mate afhankelijk van de overheid. Bovendien behoort de overheid het goede voorbeeld te geven, doet zij dit niet dan voelen ook de burgers zich op hun beurt minder gebonden aan de regels van het maatschappelijke verkeer en de daarbij behorende waarden en normen.