Bestuurlijke documenten

Overzicht van alle geldende verordeningen en (regionaal) vastgestelde regels.

 • Archief Bestuurlijke documenten

  Het archief van Bestuurlijke documenten is te bekijken via Archiefweb.

 • Afspraken & Prestaties

  De gemeente legt doelstellingen en prestaties vast in verschillende documenten.

 • Integriteit

  De integriteit van de overheid en haar functionarissen is belangrijk omdat zij een belangrijke rol spelen in het leven van de burgers. De overheid beschikt over bijzondere bevoegdheden die rechtstreeks het leven van burgers (kunnen) beïnvloeden, zoals het verlenen van vergunningen, het controleren van voorschriften en het heffen van belastingen. Ook beschikt de overheid over de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van wetten.

 • Wet Openbaarheid van Bestuur

  Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een ieder die informatie wil inzien, kan daartoe een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan bepaalde eisen en wordt in een aantal gevallen niet gehonoreerd, bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid kan schaden.