Duurzaam Ondernemen

Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers naar een duurzaam Papendrecht.

Specifiek voor ondernemers vindt u hieronder interessante links:

  • Zakelijk Energieloket Papendrecht helpt bedrijven bij het verduurzamen van onder andere bedrijfslocatie, bedrijfspand en kantoorruimte. Per sector treft u interessante informatie aan over energiebesparende maatregelen. 
  • Stichting Stimular: helpt bedrijven en organisaties om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Op de website wordt kennis en ervaring gedeeld die tijdens projecten is opgedaan.
  • Samen Bereikbaar: ondersteunt bedrijven met diverse tools in de stap naar slimme en duurzame mobiliteit.
  • Stichting Anders: daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke diensten/producten/talenten beschikbaar te stellen aan mensen in de samenleving die dat keihard nodig hebben.
  • Mantelzorgondersteuning van MEE is er voor iedereen met vragen en advies, die vaak en voor lange tijd zorgen voor iemand met een (chronische) aandoening, beperking of psychische kwetsbaarheid.
  • Duurzaamheidsfabriek: biedt, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan bedrijven om te innoveren en een leven lang ontwikkelen. 

Voor overige items kijkt u op Duurzaam Papendrecht.