Vluchtelingen

Papendrecht staat open voor het opvangen van vluchtelingen. Uitgangspunt daarbij is dat onze bijdrage past bij de grootte en het karakter van onze gemeenschap.

Opvanglocaties in Papendrecht zijn kleinschalig, aanpasbaar en verspreid over de gemeente. Onze aanpak is breder dan alleen de opvang van vluchtelingen doordat we kijken naar de samenhang met onderwerpen zoals wonen, werken, onderwijs en zorg in het algemeen. 

Meedoen aan de samenleving

We vinden het belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk na hun komst meedoen aan de  Papendrechtse samenleving. Om dit mogelijk te maken werken we samen met vrijwilligers en lokale organisaties. Bijvoorbeeld ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen en verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Op de website van PuurPapendrecht staan allerlei initiatieven die de gastvrijheid van inwoners en organisaties van Papendrecht laten zien.

Asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen

Door wet- en regelgeving onderscheiden we drie groepen: meerderjarige asielzoekers, minderjarige asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen
Het jaarlijks aantal asielzoekers dat naar Nederland komt schommelt sterk.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding.
De gemeente ontvangt een vergoeding van de Rijksoverheid voor het aanbieden van onderwijs of zorg.
De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) bepaalt of een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt.
Oekraïense vluchtelingen verblijven tijdelijk in Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van deze vluchtelingen. 

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de wettelijke taak van gemeenten in de opvang van asielzoekers  en over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via asielopvang@papendrecht.nl of bel met 14078

Seringenstraat 16 -  Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV)

Op deze locatie verblijven momenteel 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers.
Voor contact met het COA kunt u mailen naar amvpapendrecht@coa.nl of bel 06-25524065

Poldermolen 8 - tijdelijke vluchtelingen

Op deze locatie verblijven momenteel 85 meerderjarige asielzoekers. 
Voor contact met het COA kunt u mailen naar fmmzpapendrecht@coa.nl of bel 06-11409833.

Poldermolen 10/18 - vluchtelingen Oekraïne 

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 verblijven op deze locatie momenteel 50 Oekraïense vluchtelingen.