Bestemmingsplannen en wat ligt momenteel ter inzage?

Binnen de gemeente Papendrecht zijn regels en afspraken over het gebruik van de beschikbare ruimte in de gemeente. Bestemmingsplannen en beheersverordeningen geven aan waar gebouwd mag worden en welke regels hiervoor gelden. Op deze pagina vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen, beheersverordeningen, buitenplanse afwijkingen en de nota van uitgangspunten in Papendrecht.

  • Wat ligt momenteel ter inzage?

    Voorontwerp-bestemmingsplannen
    Ontwerpbestemmingsplannen
    Vastgestelde bestemmingsplannen

  • Wat is een bestemmingsplan?

    In alle gemeenten in Nederland gelden bestemmingsplannen of beheersverordeningen. In een bestemmingsplan of beheersverordening legt de gemeente definitieve bestemmingen van alle gronden en gebouwen vast.