Parkeren, verkeer en vervoer

 • Abonnement of huur van een parkeerplaats in de parkeergarages in Papendrecht

  De gemeente Papendrecht heeft een aantal parkeergarages en gebouwde parkeervoorzieningen. Een abonnement is mogelijk voor de parkeergarage De Overtoom, huren van een parkeerplaats kan in parkeergarages De Meent en Waalburcht.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart wanneer uit een medische keuring blijkt dat u invalide bent en deze invaliditeit blijvend of voor langere tijd is.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een eigen of gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats, die speciaal voor uw voertuig (auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig) is gereserveerd.

 • Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, wijzigen kenteken

  Wanneer u uw kenteken op uw gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wilt wijzigen vraagt u dit aan bij de Afdeling Publiekszaken.

 • Goederenvervoer

  Papendrecht werkt aan de bereikbaarheid van de gemeente. In overleg met de goederenvervoersector heeft de gemeente Papendrecht alle voor het goederenvervoer relevante informatie overzichtelijk bij elkaar verzameld.

 • Oplaadpunten voor elektrische auto’s

  In de gemeente Papendrecht is er een vrije marktwerking voor openbare oplaadpunten. Gaat u elektrisch rijden? Dan kunt u bij marktpartijen die de beleidsregels van de gemeente voor het plaatsen van oplaadpunten hebben aanvaard een aanvraag indienen voor een oplaadpunt.

 • Parkeren centrumgebied

  In het centrumgebied van Papendrecht is een blauwe zone van kracht waarin met een parkeerschijf maximaal 1 uur mag worden geparkeerd. Als u in dit gebied woont of werkt, kunt u een parkeerontheffing/vergunning aanvragen.