Parkeren, verkeer en vervoer

 • Abonnement of huur van een parkeerplaats in de parkeergarages in Papendrecht

  De gemeente Papendrecht heeft een aantal parkeergarages en gebouwde parkeervoorzieningen. Een abonnement is mogelijk voor de parkeergarage De Overtoom, huren van een parkeerplaats kan in parkeergarages De Meent en Waalburcht.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart wanneer uit een medische keuring blijkt dat u invalide bent en deze invaliditeit blijvend of voor langere tijd is.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een eigen of gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats, die speciaal voor uw voertuig (auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig) is gereserveerd.

 • Goederenvervoer

  Papendrecht werkt aan de bereikbaarheid van de gemeente. In overleg met de goederenvervoersector heeft de gemeente Papendrecht alle voor het goederenvervoer relevante informatie overzichtelijk bij elkaar verzameld.

 • Openbaar vervoer

  Informatie over bussen, de waterbus en treinen.

 • Oplaadpunten voor elektrische auto’s

  In de gemeente Papendrecht is een vrije marktwerking voor openbare oplaadpunten. Gaat u elektrisch rijden? Dan kunt u bij marktpartijen die de beleidsregels van de gemeente voor het plaatsen van oplaadpunten hebben aanvaard een aanvraag indienen voor een oplaadpunt.

 • Parkeren centrumgebied

  In het centrumgebied van Papendrecht is een blauwe zone van kracht waarin met een parkeerschijf maximaal 1 uur mag worden geparkeerd. Als u in dit gebied woont of werkt, kunt u een parkeerontheffing/vergunning aanvragen.

 • Uitgifte transponders Kokardebloem

  De Kokardebloem is een woonstraat die niet toegankelijk is voor het autoverkeer. Hier zijn pollers aangebracht om dit gebied wèl bereikbaar te houden voor laden en lossen, hulpdiensten en onderhoudsvoertuigen.