Omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft, iets wilt slopen, een inrit wilt maken of een boom wil kappen. Ook voor andere ruimtelijke initiatieven kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

Als u nog niet zeker weet of uw initiatief haalbaar is, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen. Wij vragen u voordat u een vooroverleg aanvraagt eerst contact met de gemeente op te nemen via het spreekuur of door een adviesgesprek. 

Spreekuur en Adviesgesprek 

U wilt bijvoorbeeld informatie inwinnen, zoals welke welstandscriteria er gelden voor uw initiatief, wat de voorschriften van het omgevingsplan zijn of waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. 

Spreekuur

Heeft u een korte vraag of kunt u iets niet vinden op de website of in het omgevingsloket dan kunt u de gemeente bellen tijdens het spreekuur. U wordt dan door de telefoniste doorverbonden met een deskundige medewerker. Als u buiten spreekuurtijden belt dan wordt u binnen twee werkdagen teruggebeld.

Wanneer is er telefonisch spreekuur?

Dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur
Vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur

Adviesgesprek

Heeft u een vraag die niet in een kort telefoongesprek kan worden beantwoord dan is een adviesgesprek mogelijk. Een adviesgesprek vindt plaats in het gemeentehuis en duurt maximaal één uur. Er zijn geen kosten aan dit overleg verbonden. Na dit overleg is veelal duidelijk wat de haalbaarheid is van uw plan. Of welke vervolgstap u het beste kunt nemen om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van uw plan.

Als meer dan één adviesgesprek nodig is worden voor de vervolggesprekken wel kosten in rekening gebracht. U kunt deze kosten terugzien in de legesverordening (in 2024: € 49,34).

Wilt u een afspraak maken voor een adviesgesprek mail dan naar VVTH@Papendrecht.nl of bel: 14 078.

Vooroverleg

In veel gevallen is het aan te raden om vóór het indienen van een formele aanvraag eerst een vooroverleg in te dienen. Dit kan handig zijn, als u wilt weten of uw initiatief haalbaar is, voordat u uw initiatief tot in detail uitwerkt. In het adviesgesprek wordt u hierover geadviseerd.

Voor het indienen van een vooroverleg kunt u dit formulier invullen. De gemeente Papendrecht kent afhankelijk van de aard van uw initiatief verschillende vormen van vooroverleg. Na het indienen van het vooroverleg formulier wordt door een pre-scan door de gemeente bepaald welke vorm van vooroverleg bij uw initiatief past. De termijn van afhandeling is over het algemeen acht weken, maar hier kan van af worden geweken.

Aan het vooroverleg zijn kosten verbonden. Deze verschillen per vorm vooroverleg. Voor alle vormen van vooroverleg kan hetzelfde formulier worden gebruikt. 

Let op: de gemeente Papendrecht geeft u een advies over de haalbaarheid van uw initiatief. Het advies is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen dit advies geen bezwaar maken.

Complexe initiatieven 

Als blijkt dat uw initiatief erg uitgebreid of complex is en of niet aan het omgevingsplan voldoet hoort het initiatief thuis op de intake- en omgevingstafel van de gemeente Papendrecht. 

Intaketafel 

Op deze tafel wordt beoordeeld of uw initiatief wenselijk is. U krijgt van de uitslag een brief. De intaketafel adviseert over het algemeen binnen drie weken. Aan dit advies zijn kosten verbonden. U vindt de kosten terug in de legesverordening  in paragraaf 2.2 (in 2024: € 165,00 ).

Let op: de intaketafel geeft u een advies over de wenselijkheid van uw plan. Het advies is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. U kunt tegen dit advies geen bezwaar maken.

Omgevingstafel

Op deze tafel wordt beoordeeld of uw initiatief haalbaar is. Bij de omgevingstafel schuift u als initiatiefnemer aan om het plan met diverse adviseurs van de gemeente te bespreken. Aan het eind van de omgevingstafel weet u of u voor uw initiatief een formele aanvraag omgevingsvergunning kunt indienen. De omgevingstafel adviseert over het algemeen binnen acht weken. Aan dit advies zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal adviseurs dat moet aanschuiven aan de omgevingstafel en het aantal keer dat de tafel moet samenkomen. U vindt deze kosten terug in de legesverordening in paragraaf 2.2. 

 

Eenvoudigere initiatieven

Voor kleine en/ of simpele initiatieven die niet voldoen aan het omgevingsplan is een eenvoudige vorm van vooroverleg voldoende. De gemeente ontwikkelt hier op dit moment een mogelijkheid voor. Wij verwachten in maart 2024 deze vorm van vooroverleg aan te kunnen bieden. Voor nu is de weg via de intake- en omgevingstafel de enige mogelijkheid.

 

Geen vooroverleg, wel omgevingsvergunning aanvragen

U mag zonder vooroverleg een omgevingsvergunning aanvragen. Dat kan via het Omgevingsloket. Bij uw aanvraag omgevingsvergunning moet u uw initiatief wel hebben uitgewerkt en moet u veel gedetailleerde tekeningen en andere gegevens toevoegen. Als bij de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat uw plan niet haalbaar is of dat u dit moet aanpassen, kunt u voor hoge kosten of vertraging komen te staan. Bij aanpassing van uw initiatief kan het zijn dat u een nieuwe omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wij adviseren u om altijd bij uw (ver)bouwplannen of sloopplannen een adviesgesprek aan te vragen bij de gemeente. Dit is gratis en duurt maximaal één uur. Na dit overleg is veelal duidelijk wat de haalbaarheid is van uw plan of welke vervolgstap u het beste kunt nemen om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van uw plan. Wilt u een afspraak maken? Mail dan naar vvth@papendrecht.nl of bel 14078

Omgevingsloket

Als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen, kunt u dat doen in het nieuwe Omgevingsloket. Hier kunt u ook zien of een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project. Op termijn komen alle regels die gelden in Papendrecht op een kaart, zodat u voor elke plek, bijvoorbeeld uw eigen straat, kunt zien welke regels gelden.

Op 1 januari 2024 is nog niet alles ingevuld en klaar. Het Omgevingsloket wordt steeds verbeterd. Naar het Omgevingsloket