Afvalwater lozen

Het is niet toegestaan om buiten het riool afval te lozen. Er zijn woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten. In dit geval kunt u bij Waterschap Rivierenland (BSR) een vergunning aanvragen op het verbod van het lozen in de bodem van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater. Aan deze vergunning worden speciale voorwaarden gesteld. Indien u een vergunning heeft in het kader van de Wet Milieubeheer, worden hieraan ook voorschriften voor de lozing op het riool verbonden.

Landelijk beleid

Het landelijk beleid is erop gericht om binnen afzienbare tijd alle woningen aan te sluiten op het hoofdriool. Tijdelijke voorzieningen worden alleen dan gedoogd indien andere mogelijkheden niet voor handen zijn.

Voorwaarden voor de aanvraag van een vergunning

U heeft een vergunning nodig als u buiten het riool om afvalwater wilt lozen. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een vergunning stuurt u een verklaring over de wijze waarop u het afvalwater wilt verwerken. U kunt uw aanvraag, waarin u verklaart op welke wijze u het afvalwater wilt verwerken, sturen naar:

Het Waterschap Rivierenland (BSR)
Postbus 599
4000 AN TIEL

Afhandeling

Binnen 6 maanden heeft u bericht van het Waterschap.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Waterschap Rivierenland.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Waterschap Rivierenland (BSR) via telefoonnummer 0344 649090.

Wetgeving