Afval

 • Afval en HVC (huisvuilcentrale)

 • Afvalinzameling in Papendrecht verandert in 2023

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afval te lozen. Er zijn woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten.

 • Afval storten

  Over het algemeen geldt een stortverbod voor afval. U kunt afval afgeven op de daarvoor aangewezen plaatsen zoals het nieuwe afvalbrengstation of u kunt afval aanbieden bij professionele inzamelaars of verwerkers.

 • Gemeentelijk Rioleringsplan

  Op grond van artikel 4.22 Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vast. De gebruikelijke planperiode is 5 jaar.