Afval en HVC (huisvuilcentrale)

informatie over:
* Huishoudelijk afval
* Afval scheiden
* Afvalbrengstation
* Asbest
* Ophaalservice van HVC
* (gratis) Aanhangwagen service
* Klein chemisch afval (KCA)
* Afval storten en bedrijfsafval

Huishoudelijk afval

Afval
HVC haalt het huishoudelijk afval op zoals:

 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 
 • plastic, metaal en drinkpakken (PMD)
 • oud papier
 • restafval

HVC heeft hiervoor een digitale inzamelkalender samengesteld.
Op deze inzamelkalender staat vermeld op welke dagen een bepaald soort huishoudelijk afval wordt opgehaald.

Het kan gebeuren dat het huidige aantal afvalcontainers (GFT/PMD/papier/rest) toch niet voldoende is.
In bijzondere gevallen (ziekte/gezinsgrootte e.d.) is het mogelijk om een extra container aan te vragen.
Dat kunt u doen via Aanvraag Afvalcontainerverstrekking; de aanvraag wordt getoetst aan de Afvalstoffenverordening.

Afval scheiden

Wat hoort waar? Het is niet altijd direct duidelijk in welke bak het afval mag. In de afvalwijzer van HVC staan ruim 1.000 producten. Typ uw product in en in één oogopslag ziet u in welke bak u het kwijt kunt.

Afvalbrengstation HVC

Op het HVC-afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan 6 in Papendrecht kunt u vele soorten afval gescheiden aanleveren zodat het kan worden hergebruikt.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de HVC, telefoonnummer 0800-0700. 
Ook de openingstijden staan op de website van HVC.

Asbest

•    Asbestfolie en -zakken worden gratis uitgegeven. Kijk op de website van HVC hoeveel asbest u mag aanbieden.
•    Inwoners mogen onbeperkt grondstoffen komen brengen.
•    Grote hoeveelheden kunnen ook afgeleverd worden bij alternatieve verwerkers, zoals SUEZ.

Ophaalservice van HVC

Wanneer u een grote partij afval heeft kunt u een afspraak maken met de Ophaalservice van HVC.
De Ophaalservice van HVC is niet gratis; het tarief is € 20,- per keer.
HVC kan maximaal 50 adressen per week afhandelen, dus vol=vol. Als de week vol is wordt u een week later ingepland.
Om gebruik te maken van de Ophaalservice van HVC vult u het webformulier “Afspraak maken ophalen snoeiafval, witgoed of overig grofvuil in” in, of bel nummer 0800 - 0700 op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

U kunt het volgende grof afval door de Ophaalservice laten ophalen:

 • witgoed (huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten, vriezers, wasmachines, vaatwassers, wasdrogers, inbouwovens, computers en televisies)
 • snoeiafval (afval dat niet in de groencontainer past, bijvoorbeeld een grote tak of stronk)
 • overig grofvuil (huishoudelijk afval dat te groot is voor de mini- of verzamelcontainer)
(gratis) Aanhangwagen service

Voor de bewoners van gemeente Papendrecht bestaat een (gratis) aanhangwagen service. 
Bewoners kunnen bij Opnieuw & Co een aanhanger huren van DU-DO.
Kijk voor meer informatie op de website van Du-Do.

Klein chemisch afval (KCA)

Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten. Deze zijn schadelijk voor mens en milieu. Het klein chemisch afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. 
Producten met een KCA-logo vallen onder klein chemisch afval. Producten die u wat langer in huis heeft, hebben dit logo misschien nog niet.
Wat valt onder KCA?

Afval storten en bedrijfsafval (opslaan)

Afval storten 

Het is verboden afval te storten.  
U kunt afval afgeven bij het afvalbrengstation of bij professionele inzamelaars/verwerkers.

 • Wanneer u een hoeveelheid tot maximaal 50 kuub afval wilt storten (op of in de bodem), dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met de Gemeente Papendrecht. 
 • Bij het storten van meer dan 50 kuub moet u ruim van te voren contact opnemen met de provincie Zuid-Holland. U moet dan namelijk een melding doen of vergunning aanvragen.

Bedrijfsafval 

Voor bedrijven en instellingen zamelt de gemeente geen afval in. Deze bedrijven en instanties moeten zelf zorgen voor de inzameling van hun afval. Hiervoor kunt u met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf (bijvoorbeeld afvalverzamelaar HVC NV) een contract afsluiten.

Bedrijfsafval opslaan

De opslag van afvalstoffen bij bedrijven moet bekend zijn bij de overheid. Een (tijdelijke) ontheffing voor afval moet aangevraagd worden. Hiervoor moet u ruim van tevoren contact opnemen met de gemeente Papendrecht.

 • Voor het aanvragen van een ontheffing voor minder dan 50 kuub afval stuurt u een melding via de website Meldpunt Bodemkwaliteit. 
  In de aanvraag vermeldt u:
  - aard en omvang van het afval
  - reden voor de ontheffing
  - duur van opslag
  - datum en tijdstip (indien van toepassing)
   
 • Voor meer dan 50 kuub verwijzen wij u naar de website van de Provincie Zuid-Holland.

Meer informatie voor bedrijven kunt u vinden op de website van HVC. Hier kunt u ook het contactformulier voor bedrijven invullen.
Landelijke informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website Antwoord voor bedrijven.

De volgende wetgeving is van toepassing: