Nieuws

De gemeente Papendrecht publiceert haar gemeentenieuws inclusief officiële bekendmakingen iedere woensdag in de lokale krant 'De Klaroen'. Daar vindt u welke procedure open staat en wat de termijn is voor het indienen van een eventueel bezwaar- of beroepschrift. Ook leest u hier leuke en nuttige nieuwsberichten van de gemeente.

 • Advies geen eieren eten van hobbykip blijft van kracht

  09 april 2024

  Nu de lente is begonnen, begint ook het legseizoen voor kippen. Uit de resultaten van het onderzoek naar PFAS in eieren van hobbykippen (van particulieren) bleek in december dat er te veel PFAS in zit. RIVM en GGD Zuid-Holland Zuid gaven daarbij het advies om deze eieren niet te eten. Dit advies geldt nog steeds. We brengen dit advies opnieuw onder de aandacht, omdat de kippen nu weer beginnen met leggen.

 • Vragenlijst verkenning locaties voor windmolens in Molenlanden en Gorinchem

  08 april 2024

  De gemeenten Gorinchem en Molenlanden onderzoeken waar in de regio meer windenergie opgewekt kan worden. Het doel van de windverkenning is om te onderzoeken of er reële en alternatieve locaties voor windmolens zijn aan te wijzen, in plaats van windzoeklocatie Avelingen. Deze keuzes hebben gevolgen voor u als inwoner. Ook omdat enkele zoekgebieden grenzen aan Papendrecht.

 • Gemeente Papendrecht sluit tijdelijk twee BSO-locaties van Fit-Kidz per 26 april 2024

  02 april 2024

  Het college van de gemeente Papendrecht heeft besloten om voor twee buitenschoolse opvang (BSO) locaties van Fit-Kidz aan de Kamerlingh Onneslaan (Buiten BSO) en aan de Andoornlaan (Sport BSO) een tijdelijke exploitatiestop op te leggen voor een periode van maximaal drie maanden, ingaande op 26 april 2024.