College van B & W

Het college van burgemeester & wethouders vormt het dagelijks bestuur van Papendrecht.

 • College van B & W

  De burgemeester en de individuele wethouders communiceren, ieder op eigen wijze, over de werkzaamheden en belevenissen die gerelateerd zijn aan hun functie als gemeentebestuurder.
  De gemeentesecretaris is secretaris van het college en tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

 • Adviesraden

  Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raden advies over (voorgenomen) besluiten op genoemde werkterreinen. Daarnaast kunnen de adviesraden ongevraagd adviseren en overleg voeren met het college of met de burgemeester.

 • Overzicht nevenfuncties

  Met dit overzicht wordt uitvoering gegeven aan artikel 41b, lid 3 en 4 (wethouders) en aan artikel 67, lid 3 en 4 (burgemeester) van de Gemeentewet. In die artikelen is vastgelegd dat collegeleden nevenfuncties openbaar te maken.

 • Contact college

  Contact met het college van burgemeester en wethouders.

 • Openbare Besluitenlijsten Collegevergaderingen