Wet open overheid

Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet open overheid. Een ieder die informatie wil inzien, kan daartoe een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

Een dergelijk verzoek moet voldoen aan bepaalde eisen en wordt in een aantal gevallen niet gehonoreerd, bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid kan schaden.

Wilt u meer weten over de Wet open overheid? Bekijk het dossier Wet open overheid op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo