Onderwijs en Arbeidsmarkt

Op lokaal niveau is een goede aansluiting tussen de behoeften van het gevestigde bedrijfsleven - de arbeidsmarkt - en onderwijs gewenst.

Papendrecht heeft fantastische bedrijven, onder meer op het gebied van techniek, lucht- en scheepvaart. Bedrijven die wereldwijd actief zijn en een sterke positie hebben op de markt. Die positie willen ze natuurlijk graag behouden of verder versterken. Het is daarom ook erg belangrijk dat bedrijven oog hebben voor de medewerkers van de toekomst. Om dat te bevorderen werken de bedrijven samen met scholen (BO en VO) en de gemeente. Ga gelijk door naar de subsite Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Links naar samenwerkende partijen:

Baanbrekend Drechtsteden

Leer Werk Loket Drechtsteden

Baas over je eigen Toekomst (BOJET)