Geldzaken en ondersteuning (informatie voor ondernemers)

(financiële) ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers in zwaar weer en starters vanuit de uitkering door de gemeente Papendrecht.

Het laatste nieuws over loketten voor financiële ondersteuning vanwege de energiecrisis vindt u hier.

Ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers in zwaar weer

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.
De gemeente Papendrecht ondersteunt ondernemers, die het niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. U kunt hiervoor een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de IoaZ (Wet inkomensvoorziening en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Dit zijn landelijke bijstandswetten.

De gemeente Papendrecht werkt hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. RBZ voert voor ons het Bbz en de Ioaz uit. U kunt bij RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële hulp. Denk aan een tijdelijk aanvullend inkomen voor uw levensonderhoud, administratieve ondersteuning, persoonlijke coaching of een rentedragende lening. Verder ondersteunt RBZ ondernemers, die schulden opgebouwd hebben en graag willen doorstarten.

Ga naar de website van RBZ. Daar vindt u alle informatie over de regelingen en trajecten.

U kunt ook bellen met 14 010 (vraag naar Rotterdam, en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen).

Ondersteuning starters vanuit de uitkering

U ontvangt een (bijstands-)uitkering en heeft een goed idee voor een eigen bedrijf. Weet u niet precies hoe u dat moet opstarten? Of heeft u al een ondernemingsplan, maar kunt u nog wel wat ondersteuning en advies gebruiken?

Gemeente Papendrecht kan u wellicht hierin ondersteunen. Wij werken hierbij samen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. RBZ voert dit traject voor ons uit. U kunt bij RBZ terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor uw levensonderhoud of advies over het verkrijgen van startkapitaal. Of misschien is het starterstraject iets voor u, waarin RBZ u begeleidt en voorbereidt op zelfstandig ondernemerschap.

Ga naar de website van RBZ: Hier vindt u alle informatie over de regelingen en trajecten. Bekijk dan ook de korte filmpjes van gestarte ondernemers vanuit de bijstand.

Geldfit Zakelijk; gratis financiële hulp voor ondernemers

Op Geldfit Zakelijk kun jij als ondernemer gratis terecht voor hulp bij jouw financiële situatie. Via een online test krijg je direct inzicht hoe jij er met je onderneming financieel voor staat. Ook krijg je gelijk een overzicht waar je terecht kunt voor hulp. Denk aan websites met handige tips, online begeleiding of hulp voor ondernemers bij jou in de buurt. Zo helpen wij jou om je onderneming financieel fit te houden. Doe de test nu.

Mijn Digitale werkplaats: ondersteuning voor het MKB

Mijn Digitale Werkplaats Drechtsteden in een initiatief van Da Vinci College en HBO Drechtsteden. Het komt voor uit de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld om met regionale initiatieven het mkb te ondersteunen. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat het mkb ook in de toekomst succesvol blijft. 
De digitale wereld blijft in een rap tempo veranderen. Onder invloed van technologische ontwikkeling stellen klanten andere eisen. Om het voortbestaan van je onderneming veilig te stellen, kun je niet anders dan er in meegaan. Misschien zie je nu alleen nog maar beren op de weg, maar digitalisering biedt ook grote kansen: denk aan het efficiënter maken van bedrijfsprocessen, het vergroten van je klantenkring en beter kunnen inspelen op de wensen van je klanten door het gebruik van data. Gebrek aan kennis, tijd en geld maken het voor veel ondernemers lastig deze kansen te benutten. Hier willen wij, Mijn Digitale Werkplaats Drechtsteden, iets aan doen.

MKB Katalysatorfonds Drechtsteden : Op zoek naar geld voor uw innovatieplannen?

De Drechtsteden zijn 'Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio'. Om die ambitie blijvend waar te maken, investeert de regionale overheid met het MKB-katalysatorfonds in de innovatiekracht van het bedrijfsleven. Uiteindelijk moet dit leiden tot duurzame economische groei en meer werkgelegenheid.

In het kort: dichtbij en laagdrempelig, een korte doorlooptijd (± 6 weken), aanvraag mondeling toelichten, verbonden aan de Duurzaamheidsfabriek, toegang tot faciliteiten en netwerken en bestemd voor de (maritieme) maakindustrie.

Beschikbare subsidies:

  • Kennisvoucher: Maximaal €10.000*: Een tegemoetkoming in de kosten voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag.
  • Prototyping: Maximaal €25.000*: Een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product.
  • Haalbaarheidsonderzoek: Maximaal €25.000*: Een tegemoetkoming in de kosten van een onderzoek naar de technische en economische risico’s van het ontwikkelen van een productinnovatie.
  • Kwartiermaker: Maximaal €40.000*: Bijdrage voor het kwartiermaken voor grootschaliger, locatiegebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten.

* Het gaat in alle gevallen om een cofinanciering van maximaal 50%. U dient dus zelf ook een vergelijkbaar bedrag in het project te financieren .

Enkele bedrijven gingen u al voor en hebben succesvol een aanvraag ingediend. Kijk voor meer informatie op de contactpagina of raadpleeg www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl.

Ondernemersklankbord (OKB)

Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Eigen bedrijf starten?

Stichting Ondernemersklankbord geeft onpartijdig advies. Hun adviseurs zijn oud-ondernemers met veel kennis en jarenlange ervaring die u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject. Zij delen hun expertise met u, profiteer ervan! Kijk op www.ondernemersklankbord.nl.

Qredits

Qredits geniet landelijke bekendheid en biedt ondernemers rechtstreeks ondersteuning aan via e-learning en coaching. Ook zijn er interessante alternatieven ontstaan voor het financieren van een onderneming, zoals crowdfunding dat razendsnel aan populariteit wint.