Bereikbaarheid/Parkeren/Goederenvervoer

Parkeren in het centrumgebied

Goederenvervoer

De komende jaren staat flink wat te gebeuren op het gebied van bereikbaarheid. Klik op de onderstaande wegen voor de meest recente info van Rijkswaterstaat.nl:

  1. A16/N3
  2. N3
  3. N3/Wantijbrug
  4. A15/N3/N214
  5. verbreding A15
  6. Aanpak Drechtsteden
  7. Grootste onderhoudsopgave Zuid-Holland

wegenkaart Papendrecht

In onze regio staat de komende jaren flink wat te gebeuren op het gebied van bereikbaarheid. Op de site van Rijkswaterstaat vindt u de meest complete informatie over de plannen.