Zorg en maatschappelijke ondersteuning in Papendrecht

u vindt hier een overzicht van organisaties waar u terecht kan als u ergens hulp bij nodig hebt.

(Dreigende) dak- of thuisloosheid

Bent u inwoner van Papendrecht en dreigt u dakloos te worden? Of bent u al dak-of thuisloos? Of heeft u een briefadres nodig?

Vanaf nu kunt u terecht voor hulp, advies en begeleiding bij Toegangspoort Nieuwe Start.
Hierin helpen we u uw situatie te verbeteren en een stabieler bestaan op te bouwen. We voorkomen dat u dakloos wordt of bieden u veilige opvang en ondersteuning. Zodat u zo snel mogelijk een passende woonplek vindt.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U heeft direct onderdak nodig, bent al dakloos en bent:

U dreigt dakloos te worden:
Neem dan contact op met Sterk Papendrecht

Wanneer bent u dak- of thuisloos?

U bent dakloos:

•    U heeft geen vaste woonplaats of verblijfplaats;
•    U heeft geen adres om te wonen of te logeren;
•    U staat ook niet op een adres ingeschreven in het bevolkingsregister.

U bent thuisloos:

•    U wisselt steeds van onderdak of woonplaats.
(Een thuisloze staat soms wel  ingeschreven in het bevolkingsregister. Vaak is dat op het adres van een familielid van u of kennis waar u het meest overnacht. Of dit is de plek waar uw spullen staan).  

Briefadres aanvragen

Heeft u geen adres? Dan kunt u mogelijk een briefadres aanvragen. Uw post wordt dan naar dit adres gestuurd. Zo kunt u zonder adres toch post krijgen. Via Sterk Papendrecht kunt u een briefadres aanvragen.

Hulp bieden

Ziet u iemand op straat slapen? Neem contact op met Meldpunt Zorg en overlast Tel 078-7708504
mail: meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl

Buurtbemiddeling - overlast buren

Heeft u weleens last van uw buren? Voorkom dat een kleine irritatie uitloopt tot een grote ergernis. Een goed gesprek kan hierbij helpen. Lukt dit niet of wilt u gecoacht worden in het aanspreken van uw buren, neem dan contact op met Buurtbemiddeling/Sterk Papendrecht. 

Instellingen in Papendrecht

In Papendrecht zijn er verschillende instellingen actief. Hieronder vindt u een overzicht van alle instellingen in Papendrecht.

Theater de Willem

U kunt Theater de Willem vinden aan de van der Palmstraat 4 3350 AD in Papendrecht. Recentelijk is het Papendrechtse Theater De Willem volledig gerenoveerd. In het theater worden Een kleine honderd voorstellingen gegeven, met voor iedereen veel moois: cabaret, concerten, musicals, veel toneel, een mooie serie jazz en natuurlijk veel familievoorstellingen.

Sterk Papendrecht

Sterk Papendrecht is er voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. U kunt bij ons terecht met alle vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over opvoeding, gezondheid, zorg, dagbesteding, werk en inkomen, zelfstandig wonen, financiën, vervoer, ondersteuning voor mantelzorgers en uw gezin of relatie. Heeft u geen behoefte aan ondersteuning, maar wilt u iets doen? Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, maar weet u niet precies wat en waar? Ook dan bent u van harte welkom bij Sterk Papendrecht.

Sterk Papendrecht is geopend van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. Loop gewoon eens binnen of bezoek de onderstaande website.

Bibliotheek

De gemeente Papendrecht beschikt over 1 centrale bibliotheek waar u terecht kunt voor het lenen van boeken. De bibliotheek is gevestigd aan de Markt 22, 3351 PB Papendrecht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de bibliotheek

Kledinginzameling

In Papendrecht wordt op 3 manieren gebruikte kleding ingezameld. Jaarlijks krijgen 2 bedrijven één vergunning om in april en september kleding in te mogen zamelen. Daarnaast kunt u op nog twee manieren gebruikte kleding afgeven. In de kledingcontainers van Opnieuw & Co en bij het kringloopbedrijf Opnieuw & Co.

In de kledingcontainer van Opnieuw & Co

U kunt uw gebruikte kleding deponeren in één van de 13 kledingcontainers van Opnieuw en Co. Kleding en textiel levert u in een afgesloten zak in waarbij  de schoenen per paar zijn gebonden. De kledingcontainers staan op de volgende locaties:

 • Winkelcentrum Wilgendonk (ondergronds)
 • Winkelcentrum Westpolder (ondergronds)
 • Boomgaardstraat (ondergronds)
 • Markt t.h.v. bibliotheek
 • P.S. Gerbrandystraat (ondergronds)
 • Zonnebloemstraat
 • P.C. Hooftlaan
 • Wieklaan
 • Erasmusplein
 • G. van Dalenstraat
 • Willem Dreeslaan – gemeentewerf – 2 kledingcontainers
 • Westkil (ondergronds)
 • Winkelcentrum Oostpolder

Dit mag in de kledingcontainer

Kleding en textiel: schoenen, dekbedden, zacht knuffels en andere textielresten. Het gaat om herdraagbare maar ook niet-herdraagbare (dus minder mooie) kleding en textiel (bijvoorbeeld oude gordijnen of gescheurde kleding). Deze “niet-herdraagbare” spullen worden gerecycled.

Dit doet Opnieuw & Co met de kleding

Opnieuw & Co is de organisatie die in Papendrecht de kledingcontainers leegt. Dit doet Opnieuw & Co met deze kleding:

 • Een gedeelte gaat naar de tweedehands kledingwinkels van Opnieuw & Co, waar mensen met een minimum inkomen het kunnen kopen voor een betaalbare prijs
 • De niet-herdraagbare kleding/textiel worden gerecycled. Dat betekent dat ze worden teruggebracht tot garens. Hiervan kunnen nieuwe producten worden gemaakt

Inleveren bij Opnieuw & Co

Uw gebruikte kleding kunt u ook inleveren bij het kringloopbedrijf Opnieuw & CoBurgemeester Keijzerweg 22, 3352 AR in Papendrecht.
De ingezamelde kleding wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Na inzameling bekijkt Opnieuw & Co de kleding en knapt deze eventueel op. Vervolgens wordt de kleding tegen betaalbare prijzen verkocht in één van de warenhuizen van Opnieuw & Co.

Aanvraag Vergunning Kledinginzameling

Een vergunning vraagt u aan via het formulier Vergunning Kledinginzameling. De aanvraag moet vóór 1 maart van het voorgaande kalenderjaar zijn ingediend (bijvoorbeeld: vóór 1 maart 2022 dient u een aanvraag te hebben gedaan voor een vergunning in het jaar 2023).

Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

Als u werkt en uw kind gaat naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang, dan kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Vult u liever een papieren formulier in? Vraag dit dan aan bij de Belasting Telefoon, telefoon 0800-0543. De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten; u betaalt zelf een eigen bijdrage.  Hoeveel kinderopvangtoeslag u maximaal krijgt kunt u zelf berekenen.

Heeft u geen werk, maar maakt u wel gebruik van kinderopvangvoorzieningen, dan kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de eigen bijdrage die de Belastingdienst u in rekening brengt. Deze tegemoetkoming in de eigen bijdrage vraagt u aan bij het Kinderdagverblijf, die dit verder regelt met de Sociale Dienst Drechtsteden.

Informatie

Informatie over de aanvraag van de tegemoetkoming of het doorgeven van wijzigingen in uw leefsituatie vindt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Voorrang op een sociale woning

Inwoners kunnen in bijzondere gevallen voorrang krijgen op een sociale woning. Hoe kunt u deze voorrang aanvragen?

Het is belangrijk dat:
-    U het probleem niet zelf hebt veroorzaakt
-    Uw probleem niet was te verwachten
-    U laat zien dat u er alles aan heeft gedaan om u problemen zelf op te lossen

Voor het aanvragen van voorrang maakt u een afspraak met de gemeente Dordrecht via 14 078. Een medewerker van de Stadswinkel neemt uw situatie met u door en maakt als het kan een afspraak voor de aanvraag. U komt dan naar het Stadskantoor (Spuiboulevard 300 in Dordrecht) voor het inleveren en betalen van uw aanvraag.

Meer informatie over kosten, afhandeling en voorwaarden.

Op de website van de gemeente Dordrecht kunt u alle informatie vinden. Ook staan hier de gevallen waarin u géén voorrang kunt krijgen. Lees deze informatie goed door voordat u een aanvraag indient.

Zorg en Ondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners. Hebt u moeite met het deelnemen aan de samenleving? Hebt u problemen met het zelfstandig leven? Dan kunt u een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning.

Sterk Papendrecht

Sterk Papendrecht is voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. U kunt bij Sterk Papendrecht terecht met alle vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over opvoeding, gezondheid, zorg, dagbesteding, werk en inkomen, zelfstandig wonen, financiën, vervoer, ondersteuning voor mantelzorgers, uw gezin of relatie.

Heeft u geen behoefte aan ondersteuning, maar wilt u iets doen? Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, maar weet u niet precies wat en waar, ook dan bent u van harte welkom bij Sterk Papendrecht.

Een Wmo-indicatie, Gemeente of Sociale Dienst?

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg. In de Drechtsteden ligt een deel van die verantwoordelijkheid bij de Sociale Dienst. Dat kan soms verwarrend zijn. Wanneer ga je naar de gemeente en wanneer meld je je bij de Sociale Dienst? Als u een zorgvraag heeft, gaat u in het nieuwe jaar eerst naar uw gemeente. De medewerkers daar hebben veel informatie. Ze weten bijvoorbeeld welke voorzieningen er in uw buurt zijn.

In elke gemeente zijn er algemene voorzieningen, waar iedereen gebruik van kan maken. Denk aan een buurthuis, een maaltijdvoorziening of een klusjesdienst. Het kan zijn dat u niet geholpen bent met een algemene voorziening. Als u maatwerk nodig heeft, verwijst de gemeente u door naar de Sociale Dienst.  Onder maatwerk valt alles waar een Wmo-indicatie voor nodig is. Dagbesteding, persoonlijke begeleiding of een logeervoorziening, bijvoorbeeld. Op de onderstaande website 'Wmo Drechtsteden' staat een duidelijk overzicht van voorzieningen die onder maatwerk vallen.

Heeft u al een maatwerkvoorziening? Dan kunt u natuurlijk rechtstreeks naar de Sociale Dienst. Op werkdagen kunt u met vragen contact opnemen met de klantenservice van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer (078) 770 8910.

Uiteraard kunt u ook digitaal uw vraag aan de sociale Dienst stellen.

Bijstand en (bijstands)-uitkering

Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering (bijstandsuitkering). Of voor andere financiële ondersteuning, zoals bijzondere bijstand, het SMS-kinderfonds of een Persoonlijk minimabudget (PMB).

De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De sociale dienst helpt inwoners van de Drechtsteden die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

Ga naar de website van de Sociale Dienst Drechtsteden om meer informatie te vinden over de bijstand (of bijstandsuitkering), de voorwaarden en hoe u deze kunt aanvragen.

Sociale Dienst Drechtsteden

Jeugdhulp Papendrecht

Bij Sterk Papendrecht kunt u terecht bij jeugdprofessionals met kleine vragen over opvoeding tot aan specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij bekijken samen met u en uw kind wat zij kunnen betekenen. Jeugdprofessionals verlenen jeugdhulp of jeugdzorg bij specifieke opgroei- en opvoedvragen, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als het nodig is, hebben zij hierbij toegang tot de zorgaanbieders in de regio.

Hoe werkt de jeugdhulp of jeugdzorg?

Eigen omgeving

We vragen inwoners om zoveel mogelijk eerst zelf te kijken naar oplossingen, met hulp van de eigen omgeving, zoals familie of school. Wetenschappelijk is bewezen dat juist in het gewone leven de eigen omgeving van kinderen voor een langdurige oplossing kan zorgen. Gelukkig kunnen de meeste mensen meestal op eigen kracht of met hulp van familie of buren hun leven prima organiseren. Dat zijn ook de beste oplossingen voor de lange duur. Maar wanneer mensen er zelf echt niet uitkomen, kunnen ze een beroep doen op professionele hulp. Jeugdhulp is in principe van tijdelijke aard, het is de bedoeling dat ouders en kinderen na een tijdje weer op eigen kracht verder kunnen.  

Eén begeleider

Gezinnen met meerdere hulpvragen krijgen binnen Sterk Papendrecht een vast aanspreekpunt. Het gezin maakt samen met de begeleider een plan voor de meest passende jeugdhulp. Als dat nodig is voor de uitvoering van het plan, kan de begeleider besluiten er één of meer andere hulpverleners bij te halen. Dan nog blijft de begeleider het aanspreekpunt. De gemeente Papendrecht wil hiermee bereiken dat gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp die ze krijgen beter op elkaar is afgestemd.  

Signaleren

Sterk Papendrecht heeft nauwe contacten in de wijk en binnen de gemeente met allerlei organisaties, zoals huisartsen, onderwijs, jongerenwerk, kinderopvang en sportverenigingen. Ook zij spelen een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van hulpvragen en bieden elk op hun eigen wijze lokaal ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden.

Hoe wordt bepaald welke hulp je ontvangt?

De jeugdprofessionals beslissen in overleg met u op welke zorg u recht heeft. Dit kan Zorg in natura zijn of een PersoonsGebonden Budget (PGB).   Zorg in natura betekent dat u hulp krijgt van jeugdhulpaanbieders die een contract met ons hebben. U hoeft dan zelf geen afspraken met zorgaanbieders te maken, maar ontvangt via Sterk Papendrecht de hulp die u nodig heeft.  Een PersoonsGebonden Budget is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. U ontvangt het PGB niet op uw eigen rekening. U koopt de jeugdhulp zelf in en de betaling gebeurt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB toetst de besteding van het PGB.

Privacy

Ouders vragen zich af wat er met het dossier van hun kind gebeurt, als de eindverantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Hiervoor geldt de privacywetgeving. Dit betekent dat het dossier alleen bestemd is voor de jeugdprofessionals en niet voor de gemeente. De gemeente krijgt dus géén informatie uit het dossier van uw kind. Uitgangspunt is dat een dossier alleen met toestemming van de cliënt/ouders gedeeld kan worden met andere betrokkenen.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Kom dan langs bij Sterk Papendrecht (ma t/m vrij 9-17u) op de Veerweg 127. Via de website komt u bij de overige contactgegevens van Sterk Papendrecht.

Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De sociale dienst helpt inwoners van de Drechtsteden die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

Werk

Op zoek naar werk? Dan ondersteunt de Sociale Dienst Drechtsteden. Ook als u moeilijk werk kunt vinden of geen uitkering heeft. Lukt betaald werk niet? Dan is een participatieplek of vrijwilligerswerk misschien iets voor u.

Bijstand

Heeft u niet genoeg geld voor uw levensonderhoud? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Of voor andere financiële ondersteuning, zoals bijzondere bijstand, het SMS-kinderfonds of een Persoonlijk minimabubget (PMB).

Schulden

Vindt u het lastig om met geld om te gaan? Of heeft u geldzorgen of schulden? De Sociale Dienst Drechtsteden helpt u met uw geldproblemen. Bijvoorbeeld wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen. Of wanneer u veel post heeft die u niet meer openmaakt. De schuldhulp van de Sociale Dienst Drechtsteden is gratis. Als zij u niet kunnen helpen, brengen zij u in contact met andere instanties.

Zorg en ondersteuning via de Wmo

De meeste mensen willen zelfstandig wonen. En meedoen in de samenleving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat u door uw leeftijd, ziekte of een beperking niet alles zelf kunt doen. Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Veilig Thuis

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 100.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over deze situatie. Het is van groot belang dat mensen in hun omgeving de (vermoedens van) kindermishandeling opmerken en er iets mee doen. Kindermishandeling stopt niet vanzelf.
Iedereen die zich zorgen maakt over een kind en denkt aan kindermishandeling kan dit melden bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid. Kinderen en jongeren kunnen ook over hun eigen situatie bellen naar Veilig Thuis via telefoonnummer: 0800-2000. Veilig Thuis is de centrale toegang voor het vragen van advies over of het melden van kindermishandeling. Meer informatie kunt u vinden op de landelijke website van Veilig Thuis.

Meer informatie

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is een projectorganisatie waarin het Steunpunt Huiselijk Geweld (van de Dienst Gezondheid & Jeugd) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (van Jeugdbescherming west) zijn ondergebracht. Ook het Meldpunt Zorg & Overlast maakt deel uit van Veilig Thuis ZHZ.

Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling en u wilt hulp of advies? Of heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? U kunt Veilig Thuis bereiken via het landelijke nummer 0800-2000. Dit gratis nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Heeft u overlast van iemand in uw omgeving of maakt u zich zorgen over een buurtbewoner die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, sociaal isolement en/of verslaving? U kunt terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast op nummer: 0909-6353786. Dit nummer is bereikbaar tijdens kantooruren.

Voor professionals is door Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid een film gemaakt die het belang van samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van stalking (door b.v. ex-partners) benadrukt.

Vrijwilligerswerk

Papendrecht kent een rijk verenigingsleven, waaraan veel actieve inwoners enthousiast bijdragen. Bovendien vinden veel inwoners een zinvolle tijdsbesteding bij bijvoorbeeld culturele organisaties, zorginstellingen en in de hulpverlening. Zonder de inzet van deze Papendrechtse vrijwilligers zou ‘sociaal Papendrecht’ er heel anders uitzien.

Vrijwilligerswerk is leuk en leerzaam, maar ook onmisbaar voor de samenleving. Hierdoor kunnen we met elkaar allerlei sport-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen in stand houden. Met hun werk binden vrijwilligers mensen onderling en geven zij kleur aan de samenleving. De gemeente biedt ondersteuning aan vrijwilligers.

Waardering

De gemeente Papendrecht vindt het belangrijk om uiting te geven aan de waardering die zij heeft voor de inzet van vrijwilligers. Dit doet zij door ondersteuning mogelijk te maken middels het aanbod vanuit het Vrijwilligerspunt. Zelf ook actief deze waardering uitdragen gebeurt ieder jaar door burgemeester en wethouders, tijdens NLdoet en op de Nationale Dag van de Vrijwilliger.

Ondersteuning

Vrijwilligerspunt Papendrecht (onderdeel van Sterk Papendrecht) bevordert en ondersteunt vrijwilligerswerk in de gemeente Papendrecht. Ze zijn het kenniscentrum voor vrijwilligerswerk, helpen inwoners die vrijwilligerswerk willen doen en bieden ondersteuning aan organisaties die werken met, of op zoek zijn naar vrijwilligers.
Op de website van het Vrijwilligerspunt vindt u informatie om u op weg te helpen bij alle vragen die u heeft over vrijwilligerswerk. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden of wit u persoonlijk contact? Stuur een e-mail naar vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl of bel: 078 6154741.

Ik ontvang een uitkering, mag ik vrijwilligerswerk uitvoeren?

Als u een uitkering heeft, mag u vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. De instantie waarvan u uw uitkering ontvangt, kan u informeren hierover.

Ben ik als vrijwilliger verzekerd?

De gemeente heeft voor alle vrijwilligers in Papendrecht een verzekering afgesloten. Het gemeentebestuur hecht een groot belang aan vrijwilligerswerk en vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers goed verzekerd zijn. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
Als u vrijwilliger bent en in een situatie komt dat uw eigen verzekering niet toereikend is, dan kunt u op dat moment gebruik maken van de collectieve verzekering die wij afgesloten hebben bij Centraal Beheer.
In de informatiebrochure vindt u meer informatie en de voorwaarden.