Risicokaart

De risicokaart geeft inzicht in de risico’s in uw omgeving. Denk aan bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, de aanwezigheid van een LPG-station of aan plekken waar water tot overlast kan leiden. Met de kaart kunt u inzoomen op locaties in uw directe leef-, woon- en werkomgeving. De risicokaart wordt onderhouden door de Provincie Zuid-Holland en bevat gegevens van alle overheden.

Er zijn nogal wat partijen betrokken bij het samenstellen van de risicokaart, namelijk het Rijk, de provincies en gemeenten, veiligheidsregio's, eerstehulpdiensten en de waterschappen. Van de gemeenten zijn de belangrijkste aanleverende partijen de brandweer en milieudiensten.

De provincies maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners. Dat is een wettelijke taak die provincies uitvoeren. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, Rijk en provincies zelf. Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken provincies samen met gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kijk hier verder op de Risicokaart.