Rampenbestrijding

Het bestrijden van rampen en zware ongevallen wordt verricht door de brandweer in samenwerking met politie en andere hulpverleningsinstellingen. Om rampen en calamiteiten te voorkomen wordt voor risicovolle inrichtingen (bedrijven die bijvoorbeeld werken met gevaarlijke en/of brandgevaarlijke stoffen) een rampbestrijdingsplan opgesteld.

Rampen en zware ongevallen

Voor rampen en zware ongevallen heeft de gemeente een rampenplan opgesteld. Hierin staat de coördinatie en aanpak van alle hulpverleningsinstanties bij het uitbreken van een grootschalige ramp beschreven. Bij het uitbreken van een ramp of bij een zwaar ongeval, wordt de regionale brandweerdienst betrokken om de inzet van meerdere brandweerkorpsen en andere hulpdiensten (politie, ambulancevervoer e.d.) te coördineren.

Risico's in en rond Papendrecht

De risico’s op rampen in de gemeente Papendrecht zijn geïnventariseerd en te vinden op de Risicokaart.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u met de Regionale Brandweer via telefoonnummer 078 635 53 55.

Bekijk ook de informatie over Rampen en Crisis.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: