Gladheidsbestrijding

De gemeente Papendrecht is verantwoordelijk voor het onderhoud aan openbare wegen die zij in beheer heeft. Tot het onderhoud behoort de zorg voor het begaanbaar houden van wegen tijdens perioden van gladheid door bevriezing of sneeuwval. De wijze waarop en de periode waarin gladheid wordt bestreden, is vastgelegd in het gemeentelijk gladheidsbestrijdingsplan. In het plan staat hoe, waar en wanneer gladheid op wegen wordt aangepakt. Ook is beschreven hoe gladheid door inwoners of weggebruikers kan worden gemeld.

Waar gestrooid en niet gestrooid wordt

De gemeentelijke strooiroutes met de daarin opgenomen wegen zijn opgenomen in de onderstaande Kaart Gladheidsbestrijding.

De trottoirs in de woonwijken worden niet gestrooid. De gemeente vraagt aan u om dit zelf te doen. Het gladheidsbestrijdingsplan voorziet in het sneeuw- en ijsvrij houden van trottoirs en voetpaden in de buurt van openbare voorzieningen, winkels en seniorencomplexen.

Strooimethode

In Papendrecht gebruiken we wegenzout (methode droog strooien) om te strooien. Kern van deze methode is dat er wordt gestrooid met zout. De gemeente Papendrecht voert de gladheidsbestrijding uit volgens de repressieve methode. Dit betekent dat wanneer het glad wordt, of is, een strooiactie start. In eerste plaats worden de hoofdwegen en fietspaden gestrooid. Vervolgens worden de strooiwerkzaamheden op de overige strooiroutes uitgevoerd.

Samenwerking gemeente met andere strooidiensten

Provincie Zuid-Holland De doorgaande provinciale wegen, binnen de gemeente (N214) worden door de provincie Zuid-Holland gestrooid. Meldingen van gladheid op provinciale wegen kunt u 24 uur per dag doorgeven op het centrale meldnummer van de provincie (070) 441 80 00. Rijkswaterstaat De doorgaande rijkswegen, binnen de gemeente (A15 en N3) worden door Rijkswaterstaat gestrooid. Meldingen van gladheid op rijkswegen kunt u dagelijks tussen 06.00-22.30 uur doorgeven op nummer (0800) 8002. Waterschap Rivierenland De volgende wegen, liggen binnen de gemeentegrens maar liggen buiten de bebouwde kom (Parallelweg, Peilkade, Matenaweg en Matenasche Scheidkade (incl. brug)), worden door het Waterschap Rivierenland gestrooid. Meldingen van gladheid op deze wegen kunt u 24 uur per dag doorgeven op het centrale meldnummer van het waterschap (0344) 64 90 90.

Melding doen

De periode waarin gladheid wordt bestreden is van 1 november tot 1 april. Meldingen van gladheid tussen 08.00-16.30 uur worden zoveel mogelijk opgenomen in de bestaande strooiroutes. Inwoners en weggebruikers kunnen tussen 08.00-16.30 uur contact opnemen met de gemeente, tel. 14 078. Meldingen van gladheid eerder dan 08.00 uur of later dan 16.30 uur moeten worden doorgegeven aan de politie, tel. (0900) 8844. U kunt een melding voor gladheidsbestrijding doen.