Wmo

In Papendrecht willen we dat iedereen zelfstandig kan wonen en meedoen. Soms is daar hulp bij nodig. Bijvoorbeeld omdat u door leeftijd, ziekte of een beperking (tijdelijk) niet alles zelf kunt doen.

Misschien heeft u dan recht op hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U vraagt hulp via de Wmo aan bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Hulp aanvragen

Heeft u geen Wmo, maar wel een vraag over zorg? Weet u niet waar u voor in aanmerking komt? Zoekt u een andere vorm van hulp? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag bij de Sociale Dienst Drechtsteden? Dan kunt u terecht bij Sterk Papendrecht.

Wmo adviesraad

De Wmo adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente kan met deze adviezen de uitvoering van de Wmo verbeteren. De adviesraad gebruikt voor deze adviezen informatie van inwoners en kennis van professionals. Ze horen graag de ervaringen van mensen die diensten en voorzieningen onder de Wmo gebruiken. Wilt u uw ervaring doorgeven aan de Wmo adviesraad? Neem dan contact op met mevrouw Van der Hoeven.

Let op: Heeft u een klacht over een product, dienst of de manier waarop u bent behandeld? Gebruik dan de klachtenprocedure van de organisatie van wie u de hulp krijgt of kreeg.

Regionale Adviesraad Sociaal Drechtsteden (RAS)

De RAS adviseert het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal. Onder de GR vallen Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden. In de RAS zit ook een lid van de Wmo adviesraad van Papendrecht. Wilt u weten wat de RAS voor u als inwoner van Papendrecht kan betekenen? Stuur dan een mail naar RASDrechtsteden@outlook.com.