Wmo

In Papendrecht willen we dat iedereen zelfstandig kan wonen en meedoen. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat door leeftijd, ziekte of een beperking (tijdelijk) niet alles zelf gedaan kan worden. Deze ondersteuning is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In de afgelopen periode is samen met andere gemeenten in de Drechtsteden en met de Sociale Dienst Drechtsteden gekeken hoe invulling te geven aan de ondersteuning. Vanaf 1 oktober 2023 hebben wijzigingen plaatsgevonden in de maatschappelijke ondersteuning. Wat dit voor u betekent kunt u vinden op socialedienstdrechtsteden.nl/zorgenondersteuning. 

Heeft u geen WMO, maar heeft u een vraag over zorg of maatschappelijke ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met Sterk Papendrecht. Kijk op www.sterkpapendrecht.nl of bel 078 615 4741of ga langs bij Sterk Papendrecht. Zij kunnen samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor regelingen en voorzieningen die de Sociale Dienst uitvoert. Als u niet weet waar u moet beginnen of u heeft hulp nodig bij de aanvraag, dan kunt u gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Ook deze kunt u via Sterk Papendrecht bereiken.\

Meldpunt WMO

Steeds meer zorg en ondersteuning worden door gemeenten geleverd. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hoe doet de gemeente Papendrecht het volgens u?

Meld uw ervaring(en) 

Ook kunt u iemand persoonlijk spreken door contact op te nemen met:

Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
Singel 395
3311  HG  DORDRECHT
Telefoon:  078 617 69 82
E-mail: regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl

Wat wordt met uw melding gedaan?

De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden adviseert de Drechtraad en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) over de maatwerkvoorzieningen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dit doen zij onder andere door meldingen te onderzoeken. Over de resultaten gaan ze in gesprek met gemeenten. Gemeenten kunnen hierdoor gericht verbeteringen aanbrengen in de uitvoering van de Wmo.

Klacht indienen bij betreffende organisatie

Het meldpunt is bedoeld om ervaringen te inventariseren en niet om individuele klachten op te lossen. Dus mocht u een klacht hebben over een product, dienst of de manier waarop u bent behandeld dient u dit bij de betreffende organisatie aan te geven door gebruik te maken van hun klachtenprocedure.