Herinrichting Beukmolen

De Beukmolen wordt vernieuwd! Naar aanleiding van de slechte staat van de openbare ruimte en riolering, gaat de gemeente in samenwerking met ingenieursbureau Fagus-PME en ontwerpbureau Urban Synergy aan de slag met het opnieuw inrichten van straten, trottoirs, parkeerplaatsen en pleintjes. Hierdoor wordt het plangebied Beukmolen aantrekkelijker, duurzamer en groener.

 

Informatie over het voorlopig ontwerp 

Herinrichting Beukmolen; 2e ter inzage

Op 9 november 2022 is een informatiebrief verstuurd over de inrichting van uw omgeving en de inzage van het schetsontwerp. Iedereen heeft het schetsontwerp in kunnen zien en op woensdag 23 november hebben wij uw straat bezocht met een informatietent. Tijdens het wijkmoment is een schetsontwerp gedeeld en is iedereen in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen en op te reageren.  


Informatie over het voorlopig ontwerp

Van de eerste ter inzage legging is een verslag gemaakt en het schetsontwerp is naar aanleiding van de reacties aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de reacties van belanghebbenden voorzien van een ambtelijke reactie. Het verslag en het voorlopig ontwerp worden vanaf 31 maart tot en met 19 april 2023 op de leestafel van het gemeentehuis ter inzage gelegd. Dit verslag is ook in te zien op de projectwebsite. Naast het voorlopig ontwerp is eveneens het beplantingsplan in te zien. Via de website https://herinrichtingbeukmolen.nl/, wordt u op de hoogte gehouden. Bij het onderdeel “Vraag & antwoord” vindt u meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. 


Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp

Naar aanleiding van de reacties zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp van 9 november 2022 hieronder kort opgesomd:
1)    wandelpaden en vlonders langs watergang zijn komen te vervallen;
2)    extra laadvoorzieningen zijn toegevoegd;
3)    locaties aanbiedplaatsen containers zijn toegevoegd;
4)    beplantingsplan is toegevoegd.


Reageren op het ontwerp

Op het verslag en de aanpassingen van het schetsontwerp tot voorlopig ontwerp kunt u tot en met woensdag 19 april 2023 schriftelijk reageren via het "reactieformulier inspraakprocedure" (zie bijlage 2). Dit formulier kunt u inleveren bij de receptie van het gemeentehuis of mailen naar beukmolen@papendrecht.nl. 
U wordt via het gemeentenieuws en gemeentelijke website op hoogte gehouden over de verdere procedure.


Links naar bijlagen

1.    Bewonersbrief
2.    Reactieformulier Inspraakprocedure
3.    Voorlopig ontwerp
4a   Plattegrond beplantingsplan Beukmolen.pdf
4b   Document met soorten bomen en beplanting Beukmolen
5.    Reactietabel met beantwoording vragen SO    

Informatie over het schetsontwerp 

Een eerste schetsontwerp is klaar en kunt u op verschillende locaties en manieren inzien: online, op de leestafel van het gemeentehuis of tijdens het bezoek aan de wijk. Via de website www.herinrichtingbeukmolen.nl vindt u altijd de meest actuele informatie. Bij het onderdeel “Vraag & antwoord” vindt u meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Inspraakprocedure 


Onderaan in de bijlagen kunt u meer lezen over de inspraakprocedure, de tijdstippen dat de stukken ter inzage liggen, wanneer de wijk wordt ingegaan met de posterpanelen en hoe u kunt reageren op het ontwerp. Van 23 november tot en met 7 december heeft u de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp. Ook vindt u onderaan de pagina een "reactieformulier inspraakprocedure".. Dit formulier kunt u inleveren bij de receptie in het gemeentehuis of mailen naar het onderstaande mailadres. 


In gesprek in de Beukmolen 


Op woensdag 23 november 2022 tussen 16:00 en 19:30 uur bezoeken we uw straat in de omgeving van Beukmolen met posterpanelen. Kom langs en deel uw mening! 


Vragen? 


Al uw vragen kunt u stellen via het e-mailadres beukmolen@papendrecht.nl. We hopen u graag te ontmoeten op woensdag 23 november!