Meest gestelde vragen over groot onderhoud

De gemeente zorgt voor een goede onderhoudstoestand van wegen, riolering, openbare verlichting en groenvoorziening in de openbare ruimte. Hiervoor is het noodzakelijk dat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit onderhoud is onder te verdelen in klein onderhoud en reparatiewerk en het per wijkdeel aanpakken van de totale infrastructuur (groot onderhoud).

We hebben een overzicht gemaakt van de meest voorkomende vragen bij groot onderhoud én de antwoorden daarop.

Films

Op het gemeentelijk Youtube-kanaal staat een afspeellijst met films die in grote lijnen laten zien hoe de gemeente een reconstructie van een straat of buurt aanpakt en wat u zelf kunt doen.

Klein onderhoud

Klein onderhoud gebeurt in de wijk dagelijks. Hierbij moet u denken aan schoonmaken van een verstopte kolk, vernieuwen van kapotte betontegels in het voetpad, vervangen van kapotte ruiten van een bushokje en dergelijke.

Groot onderhoud

Groot onderhoud gaat over de aanpak van grotere gebieden in de wijk, waarbij bovengrondse en ondergrondse ruimte opnieuw wordt herontworpen. In welke wijk groot onderhoud plaats zal vinden, wordt jaarlijks door de gemeenteraad in een uitvoeringsplan vastgesteld.

Ontwerpplan

De gemeente maakt voor de uitvoering van groot onderhoud een ontwerpplan. Volgens dit plan worden de werkzaamheden uitgevoerd. Om een goed ontwerpplan te kunnen maken en uitvoeren communiceren wij op diverse momenten met de direct betrokken bewoners.

Betrokkenheid

Natuurlijk worden belanghebbenden van harte uitgenodigd samen met ons mee te denken bij de ontwerp- en uitvoeringsfase als hun wijkdeel aan de beurt is voor groot onderhoud.

Begrip

De gemeente en aannemers die namens de gemeente werkzaamheden in Papendrecht uitvoeren, streven er steeds naar zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor weggebruikers en inwoners. Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.