Waar stemt u voor 15 maart?

Woensdag 15 maart stemt u voor Provinciale Staten en Waterschap Rivierenlanden.

Let op: het streekvervoer staakt die dag. Wilde u met het openbaar vervoer naar het stembureau? Probeer dan tijdig ander vervoer te regelen b.v. mee te rijden met buren, familie, vrienden. Of maak gebruik van de Drechthopper als u een Drechthopperpas heeft.

Toch geen vervoer? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. (Klik op: Stemmen: ik wil een ander voor me laten stemmen)

Wat doet de provincie?

Wat doet het waterschap?

Meer informatie en een overzicht van de stembureaus in Papendrecht