Provinciale Staten en Waterschap 2019

De inwoners van Nederland kiezen de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, Provinciale Staten, het Europees Parlement en de Gemeenteraad en het algemeen bestuur van het waterschap.

Meer informatie

 • Jij mag het zeggen (pdf, 66 kB)
 • Stemoproep Commissaris van de Koning (pdf, 21 kB)
Stempas

U hebt een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Als u het recht heeft om te stemmen, ontvangt u automatisch een stempas voor deze verkiezingen.

Provinciale Staten / Waterschap

 • Als u mag stemmen, ontvangt u de stempas uiterlijk 2 weken vóór de datum van de verkiezing op het huisadres waarop u op 4 februari 2019 staat/stond ingeschreven. Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat
 • U ontvangt uw stempas tussen 27 februari en 6 maart 2019
 • Rond 13 maart 2019 ontvangt u de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen

Europees parlement

 • Als u mag stemmen, ontvangt u de stempas uiterlijk 2 weken vóór de datum van de verkiezing op het huisadres waarop u op 9 april 2019 taat/stond ingeschreven. Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat
 • U ontvangt uw stempas tussen 1 mei en 9 mei 2019
 • Rond 16 mei 2019 ontvangt u de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen
Stemmen in een andere gemeente

Bent u niet in de gelegenheid om in uw eigen gemeente te stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan!

U kunt dan ook in een andere gemeente stemmen. Bij de verkiezing van Provinciale Staten kunt u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Zuid-Holland.

Bij de verkiezing van het waterschap Rivierenland kunt u stemmen bij een gemeente die in dit waterschap valt (zie aanvraagformulier).

De kiezerspas is een apart document. U vraagt de kiezerspas aan met het formulier "Verzoek om met een kiezerspas te stemmen (pdf, 103 kB)". U kunt dit formulier via de onderstaande link downloaden. De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.

Stemmen bij volmacht

U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Zo werkt het:

 • op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'
 • u mag alleen iemand machtigen die zelf ook voor die verkiezing mag stemmen
 • u vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening
 • de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening
 • u geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn
 • de gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien
 • de gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken.

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs toegestuurd. U vult voor elke verkiezing een apart aanvraagfromulier voor een schriftelijke volmacht (pdf, 87 kB) in.

U stuurt de schriftelijk aanvraag naar:

Gemeente Papendrecht
Team verkiezingen
Postbus 11
3350 AA  Dordrecht

De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk ontvangen hebben

 • op 15 maart 2019 voor de verkiezing Provinciale Staten/Waterschap
 • op 20 mei 2019 voor de verkiezing Europees Parlement

Na deze datum kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 2 volmachten aannemen.

Let op! Voor het waterschap kunt u alleen iemand machtigen die in hetzelfde waterschap woont.

Verklaring ondersteuning politieke partijen

Meer informatie over de ondersteuningsverklaring treft u aan op de pagina verklaring ondersteuning politieke partijen.

Proces verbaal Provinciale Staten
Proces verbaal Waterschap
Processen verbaal Verkiezingen Europees Parlement
 • Processen verbaal N10 en N11 Verkiezingen Europees Parlement
Uitslag verkiezingen per stembureau

Kaartje van de gemeente Papendrecht met de uitslagen van de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement per stembureau.