Verkiezing van de Tweede Kamer op woensdag 22 november 2023

Op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen (22 november 2023) mocht u stemmen als u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft. Het resultaat van hoe in Papendrecht is gestemd vindt u hieronder, uitgesplitst per stembureau.

Verkiezingsuitslag Papendrecht Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023

Hier vindt u de uitslagen van alle stembureaus in Papendrecht, uitgesplitst per stembureau.

Stemmen

Als u gaat stemmen neemt u de stempas mee en een geldig identiteitsbewijs zoals:
•    een Nederlands paspoort     
•    een Nederlandse identiteitskaart         
•    een Nederlands rijbewijs     
•    een Nederlands verblijfsdocument    
•    eventueel: een identiteitsbewijs uit een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
Op de dag van de verkiezing mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Als het identiteitsbewijs is verlopen kunt u een nieuwe aanvragen of iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Stempas

Is uw stempas kwijt of beschadigd? Dan kunt u schriftelijk een aanvraag indienen voor een nieuwe stempas of mondeling aan de balie in het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. De schriftelijke aanvraag van een nieuwe stempas moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 binnen zijn bij de gemeente. 

U stuurt de schriftelijke aanvraag naar:
Gemeente Papendrecht
Team verkiezingen
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Het mondeling aanvragen van een nieuwe stempas aan de balie kan uiterlijk tot dinsdag 21 november 2023 12.00 uur, dit kan uitsluitend op afspraak.
Na de aanvraag is uw oude stempas automatisch niet meer geldig. Als u uw oude stempas terugvindt, dan mag u daar niet meer mee stemmen. 

formulier voor vervangende stempas

Als u niet zelf gaat stemmen - volmacht afgeven

Kunt u niet naar een stembureau om te stemmen? Vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit is een volmacht geven. De kiezer die voor u gaat stemmen (de gemachtigde):
•    moet op hetzelfde moment ook stemmen
•    mag 2 keer stemmen met een volmacht 

Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven. Het makkelijkste is om de achterkant van de stempas in te vullen.

1. Achterkant stempas invullen (onderhandse volmacht)

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook in Papendrecht wonen. De kiezer neemt dit mee naar het stembureau:

•    uw stempas. Op de achterkant staat het volmachtbewijs. U vult dit helemaal in. 
•    een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld op een telefoon

U mag deze volmacht niet op het stembureau regelen. Dit regelt u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis).

2. Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. De kiezer heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs nodig. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 bij de gemeente binnen zijn.
We sturen het schriftelijke volmacht bewijs op naar degene die voor u stemt, hiermee kan diegene voor u stemmen. U ontvangt zelf ook een bericht. Let op: een schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Formulier voor volmachtsbewijs

Schriftelijke volmacht kwijt?

Opnieuw een schriftelijke volmacht aanvragen is niet mogelijk. De gemachtigde kan niet meer namens u stemmen. Ook kunt  u zelf niet meer stemmen.

Stemmen in een andere gemeente; kiezerspas

Bent u op de verkiezingsdag niet in Papendrecht maar wel in een andere gemeente in Nederland? 
Met een kiezerspas kunt u in iedere gemeente in Nederland stemmen. Een kiezerspas is gratis.

Online aanvragen

U vraagt de kiezerspas online aan bij de gemeente. Dit kan tot 17 november 2023 17.00 uur. Aanvraag kiezerspas

Aanvragen aan de balie

Lukt de aanvraag niet online? Maak dan een afspraak bij de balie van de gemeente. Dit kan tot 21 november 2023 12.00 uur. Vergeet niet uw legitimatiebewijs en uw stempas mee te nemen. 

Schriftelijk aanvragen

Lukt het niet online of aan de balie? Dan vraagt u de kiezerspas schriftelijk aan via formulier model K 6-1. Vul dit formulier in en stuur het op per post naar:
Gemeente Papendrecht
Team Verkiezingen
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Stuur hierbij ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u per post de stempas meesturen. De schriftelijke aanvraag moet voor 17 november 2023 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Formulier vervangende kiezerspas

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 22 november 2023 in het buitenland voor bijvoorbeeld werk of studie? Terwijl u wel staat ingeschreven in Nederland? Dan kunt u op 2 manieren vanuit het buitenland stemmen. U kan stemmen via een schriftelijke volmacht. Dit vraagt u aan bij de gemeente. 
De andere mogelijkheid is om zelf te stemmen met een brief. Dan moet u wel een buitenlands postadres hebben. U doet een aanvraag om te stemmen per brief bij de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag moet de aanvraag op zijn laatst 25 oktober 2023 ontvangen. De aanvraag moet compleet zijn, ondertekend en er moet een kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument bij zitten.

Stembureaus

Op onderstaande locaties kan gestemd worden:.

 1. Gemeentehuis -   Markt 22
 2. Morgensterkerk  -   Muilwijckstraat 1
 3. KC Oranje Nassau  -   Leeuwerikstraat 7
 4. RK-Parochie  -   Seringenstraat 29
 5. Bethlehemkerk  -  Van der Palmstraat 1
 6. Sionskerk   -   Rubensstraat 35
 7. De Viermaster   -   Van der Palmpad 2
 8. De Spil   -    Stellingmolen 176
 9. De Lage Waard -   Vijzellaan 4
 10. OBS De Knotwilg   -    Moerbeihof 1
 11. Samenwerkingsverband Drechtsteden   -   Duindoornhof 1
 12. Dienstencentrum   -   P.S. Gerbrandystraat 31
 13. Gemiva   -   Albert Schweitzerstraat 137
 14. Boeieraak    -  Boeieraak 1
 15. Prins Florisschool    -  Zuidkil 53

Alle stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07:30 uur tot ’s avonds 21:00 uur. De stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden, behalve de Spil.

Op het gemeentehuis stellen wij een stemmal en een soundbox beschikbaar voor inwoners met een visuele beperking.

Plak- en reclame beleid verkiezingen gemeente Papendrecht

Verkiezingsposters: waar en wat zijn de regels

Een politieke partij die zich kandidaat heeft gesteld voor de verkiezing van de Tweede Kamer, mag voor de campagne posters aanleveren. De gemeente heeft een plakbeleid voor de verkiezingsposters.
Wij gebruiken een zeildoek om de posters op de borden te plaatsen. U kunt vanaf 18 september 2023 tot en met 21 oktober digitaal een A0 formaat pdfbestand aanleveren bij Esbi Reclame via het e-mailadres mike@esbi.nl.

Flyeren

Flyeren is vergunningvrij. De flyers dienen naderhand wel opgeruimd te worden. Ook flyeren in het winkelcentrum mag met toestemming van het winkelcentrum. Bij gebruik van een tafel of kraampje is wel een standplaatsvergunning nodig. Het aanvragen van een incidentele standplaatsvergunning kan via onze website. Voor verdere informatie over vergunningsplichtig campagne voeren, kunnen de politieke partijen contact opnemen met de heer Jelic van vergunningverlening, telefoonnummer 078 770 6378.

Vrije plakplaatsen

Er zijn 7 vrije plakplaatsen. Zie hiervoor de bijlage (blauwe kleur). Hier kan, naar believen, ook geplakt worden door de politieke partijen.  De posters mogen niet groter zijn dan A3-formaat.

Commerciële mogelijkheden

Papendrecht heeft in haar buitenruimte diverse aanbieders van reclame uitingen. Politieke partijen kunnen hier tegen betaling net als iedere andere organisatie gebruik van maken.
U kunt daarbij denken aan de A0 reclame rond de lantarenpalen van ESH Media, de lichtmastreclame en borden op de rotondes van NPB media. Ook zijn er in diverse bushokjes reclame mogelijkheden bij de Exterion Media. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met de verschillende aanbieders.

Digitale beeldschermen/LED-schermen Papendrecht Verrast

De LED-informatieschermen worden uitsluitend ten behoeve van de promotie van evenementen in Papendrecht gebruikt en omvatten: 
-    geen primaire commerciële boodschappen
-    alleen boodschappen van Papendrechtse activiteiten 
-    de Papendrecht Verrast huisstijl

Omgaan met reclame op andere locaties 

Papendrecht heeft in haar Richtlijnen Buitenreclame opgenomen dat reclame in de buitenruimte op andere plekken dan op de aangewezen plekken niet is toegestaan. 

Ondersteuningsverklaring voor politieke partij

De Tweede Kamerverkiezing is op 22 november 2023. Een politieke partij heeft ondersteuningsverklaringen nodig als zij:

 • voor het eerst meedoet aan verkiezingen
 • bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetels heeft behaald
 • meedoet met een blanco lijst

Zij hebben een aantal ondersteuningsverklaringen nodig om mee te kunnen doen aan de verkiezing. Als u mag stemmen, dan kunt u een ondersteuningsverklaring geven. Dit mag aan 1 politieke partij en alleen in de gemeente waar u woont. Van 25 september tot en met 9 oktober 2023 kunt u dit regelen.

Zo regelt u een ondersteuningsverklaring:

 • vul de ondersteuningsverklaring (model H4) in. Onderteken nog niet
 • ga naar het gemeentehuis, u maakt hiervoor een afspraak
 • neem uw geldige identiteitsbewijs mee
 • de medewerker in het gemeentehuis controleert uw persoonsgegevens, zet een stempel en ondertekent de verklaring
 • u krijgt direct de ondersteuningsverklaring terug
 • u geeft de ondersteuningsverklaring aan de politieke partij. Doe dit voor 9 oktober 2023

Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op de website van de Kiesraad.

Zitting gemeentelijk stembureau

Op donderdag 23 november om 9 uur is de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) van de gemeente Papendrecht. De zitting is op het gemeentehuis Markt 22, 3351 PB Papendrecht. Tijdens de zitting controleert het GSB de processen-verbaal van de stembureaus. Daarna maakt de voorzitter de uitkomsten van de tellingen bekend. Is de zitting aan het eind van de dag niet klaar? Dan gaat de zitting de volgende dag vanaf 9 uur verder.