Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap 2023

Processen verbaal van de stembureaus van de verkiezing van de Provinciale Staten 2023

1 Gemeentehuis
2 Morgensterkerk
3 RK-Parochie
3 RK-Parochie corrigendum
4 Bethlehemkerk
5 Sionskerk
6 De Spil
7 De Lage Waard
8 De Knotwilg
9 SWV Drechtsteden
10 Dienstencentrum
11 Gemiva
12 Prins Florisschool Corrigendum
12 Prins Florisschool
13 mobiel stembureau PKC
 

Processen verbaal van de stembureaus van de verkiezing van het Waterschap 2023

1 Gemeentehuis
2 Morgensterkerk
3 RK-Parochie
4 Bethlehemkerk
4 Bethlehemkerk Corrigendum
5 Sionskerk
6 De Spil
7 De Lage Waard
7 De Lage Waard Corrigendum
8 De Knotwilg
8 De Knotwilg Corrigendum
9 SWV Drechtsteden
10 Dienstencentrum
10 Dienstencentrum Corrigendum
11 Gemiva
12 Prins Florisschool
12 Prins Florisschool Corrigendum
13 mobiel stembureau PKC
 

CSV Bestand van de verkiezing van de Provinciale Staten 2023

Telling Zuid-Holland Gemeente Papendrecht

CSV Bestand van de verkiezing van het Waterschap 2023

Telling Rivierenland Gemeente Papendrecht
 

Verslag controle protocol verkiezing van de Provinciale Staten 2023

GSB controle protocol

Verslag controle protocol verkiezing van het Waterschap 2023

GSB controle protocol
 

Proces verbaal GSB van de verkiezing van de Provinciale Staten 2023

GSB proces verbaal

Proces verbaal GSB van de verkiezing van het Waterschap 2023

GSB proces verbaal

Stempassen

Bij de verkiezingen Provinciale Staten en het Waterschap gelden andere voorwaarden om te mogen stemmen.

U mag stemmen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten als u:

- 18 jaar of ouder bent op de dag van het stemmen (15 maart 2023)
- de Nederlandse nationaliteit heeft
- op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen)
- niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U mag stemmen bij de verkiezingen voor het Waterschap als u:

- 18 jaar of ouder bent op de dag van het stemmen (15 maart 2023)
- de Nederlandse nationaliteit heeft of een EU-burger bent
- geen EU-burger bent en op 30 januari een geldig verblijfstitel heeft
- op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de BRP
- niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U krijgt 2 stempassen als u mag stemmen voor beide verkiezingen. Een voor de Provinciale Staten en een voor het Waterschap.

​​​Stembureaus

U kiest zelf in welk stembureau u gaat stemmen in uw gemeente. (Kaart stembureau). De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.  

 1. Gemeentehuis - Markt 22 3351 PB Papendrecht
 2. Morgensterkerk - Muilwijkstraat 1 3353 VD Papendrecht
 3. RK-Parochie - Seringenstraat 29 3353 VJ Papendrecht
 4. Bethlehemkerk - Van der Palmstraat 1 3351 HA Papendrecht
 5. Sionskerk - Rubensstraat 35 3351 JT Papendrecht
 6. De Spil - Stellingmolen 176 3352 BM Papendrecht
 7. De Lage Waard -Vijzellaan 4 3352 VH Papendrecht 
 8. De Knotwilg – Moerbeihof 1 3355 AJ Papendrecht
 9. Samenwerkingsverband Drechtsteden - Duindoornhof 1 3355 RP Papendrecht
 10. Dienstencentrum - P.S. Gerbrandystraat 31 3354 BR Papendrecht
 11. Gemiva - Albert Schweitzerstraat 137 3356 BG Papendrecht
 12. Prins Florisschool - Zuidkil 53 3350 CD Papendrecht
 13. Mobiel stembureau parkeerplaats PKC - Andoornlaan 36, 3356 LC Papendrecht
  ​​​​​ 
  Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden behalve de Spil.

Hoe druk het is op de stembureaus kunt u zien via: Drukte stembureaus 

In het stembureau

Wat neemt u mee bij het stemmen?

 • uw stempas(sen) of kiezerspas(sen)
 • uw originele identiteitsbewijs

In het stembureau:

 • heeft u uw stempas(sen) / kiezerspas(sen) en uw identiteitsbewijs in de hand
 • gaat u alleen het stemhokje in
 • mag u niet iemand machtigen om voor u te stemmen
In welke gemeente mag u stemmen?

U ontvangt uw stempassen op het adres waar u op 30-01-2023 staat ingeschreven. Verhuisde u rond 30 januari 2023 binnen de gemeente Papendrecht en heeft u geen stempas ontvangen? Controleer of uw stempas naar uw oude (brief)adres is verstuurd. Heeft u geen mogelijkheid om dit te controleren? Vraag dan een vervangende stempas aan.

Staat u op 30 januari 2023 niet ingeschreven in Papendrecht, maar wel bij een andere gemeente? Uw stempas is verstuurd naar het adres waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven. U kan alleen stemmen in die gemeente. Dit geldt ook bij een briefadres.

Kiezerspas (stemmen in een andere gemeente)

Bij de verkiezing van Provinciale Staten mag u met een kiezerspas ook stemmen in een andere gemeente binnen de provincie. 

Bij de verkiezing van Waterschappen mag u met een kiezerspas ook stemmen in een andere gemeente. Deze gemeente moet dan wel binnen de grenzen van het waterschap vallen. 

Op de website van de kiesraad staat meer informatie over het aanvragen van kiezerspassen voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen.

U vraagt de kiezerspas onlineschriftelijk (pdf, 148 kB) of aan de balie (maak een afspraak) van de gemeente aan. Online en schriftelijk kan tot 10 maart 17.00 uur. Aan de balie van de gemeente kan tot 14 maart 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.  

Stempas kwijt of beschadigd

Is uw stempas kwijt of beschadigd? Dan kunt u online of op afspraak aan de balie van de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Online kan dit tot 10 maart 17.00 uur. Aan de balie kan dit tot 14 maart 12.00 uur. Lukt het niet online of aan de balie? Dan vraagt u de nieuwe stempas schriftelijk aan via een e-mail of brief. Stuur hierbij ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee. De schriftelijke aanvraag moet voor 10 maart 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.  

Na de aanvraag is uw oude stempas automatisch niet meer geldig. Als u uw oude stempas terugvindt, dan mag u daar niet meer mee stemmen. 

Formulier vervangende stempas

Als u niet zelf gaat stemmen - Volmacht afgeven

Kunt u niet naar een stembureau om te stemmen? Vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit is een volmacht geven. De kiezer die voor u gaat stemmen (de gemachtigde):

 • moet op hetzelfde moment ook stemmen
 • mag 2 keer stemmen met een volmacht 

Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven. Het makkelijkst is het om de achterkant van de stempas in te vullen.

1. Achterkant stempas invullen (onderhandse volmacht)

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook in Papendrecht wonen. De kiezer neemt dit mee naar het stembureau:

 • uw stempas. Op de achterkant staat het volmachtbewijs. U vult dit helemaal in. Ook zet u allebei een handtekening
 • een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld op een telefoon

U mag deze volmacht niet op het stembureau zelf regelen. Dit regelt u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis).
Wilt u toch geen volmacht geven? Vraag dan uw stempas terug voordat de andere kiezer voor u gaat stemmen. 

2. Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet in dezelfde provincie of waterschap wonen. De kiezer heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs nodig. De aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023 voor 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.
We sturen het schriftelijke volmacht bewijs op naar degene die voor u stemt. Met het schriftelijke volmacht bewijs kan diegene voor u stemmen. U ontvangt zelf ook een bericht. Let op: een schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen

Schriftelijke volmacht kwijt?

Opnieuw een schriftelijke volmacht aanvragen is niet mogelijk. De gemachtigde kan niet meer namens u stemmen. Ook kan u zelf niet meer stemmen.

Heeft u geen (geldig) identiteitsbewijs?

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Of is uw identiteitsbewijs op de dag dat u gaat stemmen langer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan vóór 3 maart een nieuw identiteitsbewijs aan. Of vraag een schriftelijke volmacht aan, zodat een andere kiezer voor u kan stemmen.

Identiteitsbewijs beschadigd

Heeft uw identiteitsbewijs een scheur of een breuk in de pagina waarop uw gegevens staan? Dan is dit document niet geldig om mee te stemmen.

Aanmelden stembureau

Wij zijn op zoek naar enthousiaste stembureauleden en stemmentellers. De aanmelding gaat via Tempo Team. 
Aanmelden kan via deze links:
Stembureaulid 
Stemmenteller

Ondersteuningsverklaring voor politieke partij

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen zijn op 15 maart 2023.
Een politieke partij heeft ondersteuningsverklaringen nodig als zij:
•    voor het eerst meedoet aan verkiezingen
•    bij de vorige verkiezing geen zetels heeft behaald
•    meedoet met een blanco lijst

Mag u deze verkiezingen stemmen? Dan kunt u een ondersteuningsverklaring geven. U mag aan 1 politieke partij een ondersteuningsverklaring geven.

Regelen van een ondersteuningsverklaring
U laat de ondersteuningsverklaring ondertekenen bij het gemeentehuis in Papendrecht. Dit kan van 16 tot en met 30 januari 2023 bij de balie van burgerzaken. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 078. Neem de ondersteuningsverklaring (model H4) en uw geldige identiteitsbewijs mee. De ambtenaar controleert de persoonsgegevens, zet een stempel en ondertekent de verklaring. U krijgt direct de ondersteuningsverklaring terug.


Ondertekende ondersteuningsverklaring afgeven aan de politieke partij
U zorgt er zelf voor dat de politieke partij uw ondertekende ondersteuningsverklaring krijgt. Doe dit voor 30 januari 2023, de dag van kandidaatstelling.

Plak- en reclamebeleid verkiezingen gemeente Papendrecht

Flyeren
Flyeren is vergunningvrij. De flyers dienen naderhand wel opgeruimd te worden. Ook flyeren in het winkelcentrum mag met toestemming van het winkelcentrum. 

Bij gebruik van een tafel of kraampje is wel een standplaatsvergunning nodig. Het aanvragen van een incidentele standplaatsvergunning kan via onze website. Voor verdere informatie over vergunningsplichtig campagne voeren, kunnen de politieke partijen contact opnemen met de heer Jelic van vergunningverlening, telefoonnummer 078 770 6378.

Verkiezingsborden 
Als gemeente bieden we de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de centrale aanplakborden. Deze locaties bevinden zich bij de meeste in-en uitvalswegen en op een paar centrale plekken in de gemeente. U kunt uw posters uiterlijk donderdag 16 februari 2023 tot 16.00 uur aanleveren op de gemeentewerf, Willem Dreeslaan 4 in Papendrecht. Wij dragen zorg voor het plakken van de posters op de 6 verkiezingsborden. Hierbij wordt de volgorde van de uitslag van de vorige verkiezingen aangehouden. Deze verkiezingsborden worden (met posters) in diezelfde week door Team Wijkonderhoud geplaatst. Zie hiervoor de bijlage (groene kleur). Mocht u geen posters hebben aangeleverd voor donderdag 16 februari tot 16 uur, dan kunt u na plaatsing van de plakborden natuurlijk nog zelf uw posters plakken. Hiervoor gelden de voorwaarden dat u niet over andere posters heen plakt en plakt op volgorde van de vorige verkiezingen.

Vrije plakplaatsen
Er zijn 7 vrije plakplaatsen. Zie hiervoor de bijlage (blauwe kleur). Hier kan, naar believen, ook geplakt worden door de politieke partijen. 

Grootte van de posters 
Dit is maximaal A3-formaat.

Commerciële mogelijkheden
Papendrecht heeft in haar buitenruimte diverse aanbieders van reclame uitingen. Politieke partijen kunnen hier tegen betaling net als iedere andere organisatie gebruik van maken.
U kunt daarbij denken aan de A0 reclame rond de lantarenpalen van ESH Media, de lichtmastreclame en borden op de rotondes van NPB media. Ook zijn er in diverse bushokjes reclame mogelijkheden bij de Exterion Media. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met de verschillende aanbieders.

Digitale beeldschermen/LED-schermen Papendrecht Verrast
De LED-informatieschermen worden uitsluitend ten behoeve van de promotie van evenementen in Papendrecht gebruikt; en omvatten: 
-    geen primaire commerciële boodschappen
-    alleen boodschappen van Papendrechtse activiteiten 
-    de Papendrecht Verrast huisstijl

Omgaan met reclame op andere locaties 
Papendrecht heeft in haar Richtlijnen Buitenreclame opgenomen dat reclame in de buitenruimte op andere plekken dan op de aangewezen plekken niet mogelijk is. Dit betekent dat reclame anders dan vermeld wordt in de Richtlijnen Buitenreclame niet is toegestaan. 

Zitting gemeentelijk stembureau

Zitting op donderdag 16 maart van 09.00 uur tot 20.00 uur. 

Ruimte zitting/telling: Raadzaal
Ruimte OSV: Entresol (tussenverdieping)
Eventueel extra ruimte tellen: De Kooy/Oosteind

Optionele zitting op vrijdag 17 maart van 09.00 uur tot 20.00 uur

Stemmen en corona

Er gelden geen maatregelen met betrekking tot corona. Toch hebben we besloten om deze verkiezingen nog mondkapjes en hygiënegel op de stemlocaties beschikbaar te stellen, zodat iedere inwoner daarin een eigen afweging kan maken.

Stemmen met een visuele beperking

Op het stembureau gemeentehuis hebben wij een soundbox met gesproken kandidatenlijst en koptelefoon liggen. Daarnaast hebben wij daar een stemmal, die kunt u gebruiken om uw stem uit te brengen in het stemhokje. Voor vragen over deze mogelijkheden kunt u bellen naar 14 078. Wij geven u graag meer uitleg.