Garantstelling (en/of logiesverstrekking)

Komt iemand uit een visumplichtig land korter dan 3 maanden naar Nederland, dan moet deze persoon een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' hebben bij de aanvraag voor het visum. Dit bewijs geeft aan dat iemand in Nederland garant staat voor eventuele kosten of schulden die gemaakt gaan worden door de persoon die op bezoek komt.

Aanvraag

U vraagt garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Afhankelijk van de aanvraag die u doet is het noodzakelijk om 1 of 2 handtekeningen te laten legaliseren. De kosten daarvoor bedragen per handtekening € 9,80 (2023).

Bij het aanvragen volgt u de volgende stappen:

  • U gebruikt het onderstaande formulier.
  • Het ingevulde formulier levert u persoonlijk in bij de balie in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak.
  • U plaatst de te legaliseren handtekening op het formulier in het bijzijn van de ambtenaar aan de balie. De ambtenaar verifieert en legaliseert de handtekening.
  • U stuurt het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking naar de persoon die naar Nederland wil komen.
  • De uit te nodigen persoon gaat ermee naar de Nederlands ambassade / consulaat in het land waar deze woonachtig is. De Nederlandse ambassade / consulaat beslist over de aanvraag.

In het geval dat sprake is van garantstelling dient ook de handtekening van uw partner gelegaliseerd worden. Uw huwelijkspartner/geregistreerde partner dient dan ook persoonlijk mee te komen naar het gemeentehuis om toestemming te verlenen. Een schriftelijke machtiging is niet mogelijk. De garantsteller en eventueel de huwelijkspartner/geregistreerde partner moeten beide in persoon aan de balie van het gemeentehuis verschijnen.

Formulier Garantstelling

Meenemen

Bij de aanvraag neemt u een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee, de naam en adresgegevens van de genodigde en het ingevulde aanvraagformulier.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Vreemdelingencirculaire 2000