Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

Van een geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding of overlijden maakt de gemeente een akte op. Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. In het buitenland heeft u meestal een internationaal uittreksel nodig. Vraag aan de instantie die om het afschrift of uittreksel vraagt, wat u precies nodig heeft.

Afschrift of uittreksel aanvragen

U heeft DigiD nodig.

Wat u moet weten

U heeft een uittreksel onder andere nodig bij zaken die gaan over gezag, huwelijk, echtscheiding, uitkering overlijdensverzekering, bij sommige (universitaire) opleidingen, voor het aanvragen van studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Er zijn 3 soorten uittreksels uit de Burgerlijke Stand:

  • uittreksel uit het geboorteregister: het bewijs dat u in de gemeente Papendrecht bent geboren
  • uittreksel uit het huwelijksregister, het echtscheidingsregister of het partnerschapsregister: het bewijs van een huwelijk, een echtscheiding of een geregistreerd partnerschap in de gemeente Papendrecht
  • uittreksel uit het overlijdensregister: het bewijs van overlijden in de gemeente Papendrecht.

U kunt een internationaal of meertalig uittreksel aanvragen voor het gebruik in het buitenland. Van het geregistreerd partnerschap bestaat geen internationaal uittreksel.

Hoe lang het duurt

Wij sturen het uittreksel binnen 5 werkdagen naar u op.

Kosten

€ 16,60

Aan de balie regelen

Heeft u het afschrift of uittreksel direct nodig? Of lukt het online aanvragen niet? Maak een afspraak voor een aanvraag aan de balie. Neem een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee. U krijgt het afschrift of uittreksel dan direct mee.