Echtscheiding inschrijven

Het verzoek tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank, dat kan nooit bij de gemeente. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Zodra deze uitspraak definitief is, stuurt de rechter deze uitspraak via de advocaat naar de ambtenaar van de burgerlijke stand naar de plaats waar eerder het huwelijk plaatsvond.

De ambtenaar schrijft de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand in. Als het huwelijk in het buitenland werd gesloten, wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag. De ambtenaar schrijft uw echtscheiding direct in.

Kosten

De inschrijving van uw echtscheiding is gratis.

Meenemen

Om uw echtscheiding in te laten schrijven brengt u de beschikking van de rechtbank, de aktes van berusting en uw verzoek tot inschrijving mee naar het team Dienstverlening en Facilitaire Zaken. Ook is het gebruikelijk om een verklaring naamgebruik in te vullen en mee te nemen als eerder de naam van de partner gedragen werd.

Wanneer uw advocaat de inschrijving van uw echtscheiding verzorgt, is het gebruikelijk om deze documenten per post op te sturen.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

Burgerlijk Wetboek Boek 1

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u telefonisch contact op via 14 078.