Subsidieregeling buurthuisfuncties

Vraag nu subsidie aan voor sociale activiteiten die bijdragen aan ontmoeting en verbinding.

De gemeente heeft eenmalig coronagelden van het Rijk ontvangen om de samenleving een duwtje in de rug te geven. Het college van burgemeester en wethouders zet deze gelden onder andere in voor het stimuleren en ondersteunen van buurthuisfuncties in Papendrecht.  
Wethouder Jaco van Erk: 'Ontmoeting en verbinding met elkaar in straat, buurt, wijk en gemeente is belangrijk. De afgelopen twee jaar hebben laten zien dat de mensen hier behoefte aan hebben. Daarom is er dit jaar nog de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor sociale activiteiten die bijdragen aan ontmoeting en verbinding.'  
 

Hoe aanvragen? 

Er is in totaal 30.000 euro beschikbaar voor het stimuleren en ondersteunen van buurthuis(-functies). Er kan een maximumbedrag van 3.000 euro per buurthuisfunctie worden aangevraagd. Het geld is beschikbaar voor het organiseren van activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en voor een breed publiek toegankelijk.  

Kijk hier voor meer informatie.

Aanvraagformulier.